12/18/2020 - 21:47
TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında Üniversitemize Yeni Proje Desteği

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Murat Tiniç’in, “Kredi İlişkisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolü” başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Murat hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.