10.06.2021 11:47

TÜBİTAK ARDEB 3501 Programı Kapsamında KHAS’a Yeni Proje Desteği!

KHAS Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onurcan Yılmaz’ın "Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü" başlıklı projesi TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 

İnsanlar doğuştan bencil olmaya mı yoksa işbirliğine mi daha eğilimlidirler? Bu soru son yıllarda deneysel yöntemlerin gelişmesiyle görgül düzeyde incelenebilir hale geldi. Bu konudaki yaklaşımların en bilineni insanların sezgisel olarak işbirliğine eğilimli olduğunu iddia eden "Sosyal Kısayollar Hipotezi" (SKH: Social Heuristics Hypothesis). Alternatif bir yaklaşım olan "Öz Kontrol Hipotezi" ise (ÖKH, Self-Control Hypothesis) insanların sezgisel olarak bencil davranacağını ve işbirliği için sezgisel tepkileri bastıracak bir bilişsel çabanın gerekli olduğunu savunuyor. Literatürdeki bu zıt bulgular iki kuramsal yaklaşımı birbiriyle uzlaştırabilecek potansiyel düzenleyici değişkenlerin varlığına işaret ediyor. Davranış bilimlerine önemli bir katkısı olacak bu projede iki farklı kuramsal yaklaşımı uzlaştırabilecek düzenleyici değişken olarak kaynak kıtlığı öne sürülüyor. 

Proje Ekibi:

Doç. Dr. Onurcan Yılmaz (Proje Yürütücüsü): Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve MINT LAB’ın yürütücüsü. Dr. Yılmaz projenin her aşamasında aktif bir rol üstlenecek.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Alper (Araştırmacı): Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Projede kıtlık manipülasyonunun hazırlanması,  verilerin analizi ve bursiyerlerin eğitilmesi konularında aktif bir rol üstlenecek.

Dr. Ozan İşler (Danışman): Queensland University of Technology'nin Behavioural Economics, Society and Technology (BEST) merkezinde doktora sonrası araştırmacı. Ayrıca Nottingham Üniversitesi’nin Decision Research and Experimental Economics (CeDEx) grubunun dışarıdan üyesi. Davranışsal iktisat alanında uzman olan Dr. İşler, projede kullanılacak ekonomik oyunların doğru bir şekilde uygulanması konusunda aktif bir rol üstlenecek.