20.04.2022 15:47

TÜBİTAK ARDEB 3005 Programı Kapsamında KHAS'a Yeni Proje Desteği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hocalarımızdan Prof. Dr. Dilek Cindoğlu’nun “Türkiye'de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel bir Yaklaşımla Temellendirilmiş Teori Çerçevesinde Çözümlemek” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. 

Projenin amacı, doğumda uygulanan tıbbi işlemlerden biri olan epizyotomiye ilişkin karar alma süreçlerine kesişimsel bir yaklaşımla ve Bourdieu’nun teorik perspektifi ve kavramları ile odaklanarak temellendirilmiş kuram çerçevesinde, kadın bedeninin medikalizasyonuna ilişkin dinamikleri anlamaktır.

Dilek Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.