28.09.2021 17:09

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi Doktora Sonrası Araştırmacı İlanı

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı tarafından desteklenen Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonu Kayıtları Kullanarak Derin Öğrenme ve Makine Öğrenme Tabanlı Dinamik Zemin ve Deprem Parametresi Kestirimi” adlı projede çalışmak üzere bir doktora sonrası araştırmacı burslu olarak desteklenecektir.

Projenin ana amacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait 799 adet ve Kandilli Rasathanesine ve Deprem Araştırma Enstitüsüne (KRDAE) ait 87 adet kuvvetli yer hareketi istasyonunda öncelikle kaydedilmiş deprem kayıtlarını ve saha bilgilerini kullanarak Türkiye'deki bütün kuvvetli yer hareketi istasyonlarının bulundukları noktalardaki Vs30 değerinin yapay zeka tabanlı tahmin modelleri geliştirerek tahminini yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için projede geliştirilecek derin öğrenme yöntemi ile P ve S dalgalarının istasyona ulaşım anları tahmin edilecektir ve tek istasyonda kaydedilen deprem verileri kullanılarak deprem merkez üssü tespit edilecektir.

Projede yer alacak doktora sonrası araştırmacının sismoloji ve/veya geoteknik deprem mühendisliği/jeoloji alanlarında araştırmalar yapmış, deprem verilerinin işlenmesi, P, S dalgalarının istasyona gelme anının işaretlenmesi, Nakamura metodunun uygulanması konusunda tecrübesi olması ve iyi seviyede MATLAB kullanıyor olması beklenmektedir. Bununla birlikte, bursiyerin yeni araştırma projeleri tekliflerinin hazırlanmasında ve proje çıktılarının seçkin dergilerde yayınlanması için katkı sağlaması beklenmektedir.

Projede yer alacak doktora sonrası araştırmacıya TÜBİTAKın standart bursuna (4500 TL/ay) ek olarak KHAS ek yaşam destek payı (2000 TL/ay) olmak üzere toplam 6500 TL aylık burs verilecektir. Pozisyon 18 ay için fonlanmıştır.

Başvuru için, özgeçmişinizi ve araştırma bildiriminizi ekleyerek Salih Tileylioğlu’na (salih.tileylioglu@khas.edu.tr) e-posta yollayabilirsiniz.