07/30/2020 - 10:46
TÜBİTAK 2232 Programı’nda Çekirdek Program’dan 2 Öğrenci!

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu’nun TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamındaki projesine, geçtiğimiz yıl Çekirdek Programın ilk öğrencileri arasında yer alan 2 lisans öğrencisi de dahil oldu.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu ve araştırma ekibi bu proje ile veri bilimi ve matematiği birleştirerek beyin EEG sinyallerini matematiksel modellere dönüştürüp beyindeki yapıyı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bu modelde yer alan formülleri kullanarak ilerisi için tahminler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Eroğlu, bu çalışma ile, örneğin bir epilepsi hastasının kriz geçirme durumuna ne kadar yakın olduğu ve hangi durumda geçirebileceğini anlamaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Dr. Öğretim Üyesi Eroğlu, Çekirdek Program öğrencileri Ayberk Ayhan ve Murat Akın Çiçek’in projeye dahil olma hikayelerini şöyle anlatıyor: “Üniversitemizde kurduğumuz Nodds grubunun en önemli ve güçlü özelliği olan disiplinlerarası çalışmanın önemini bu iki öğrencimiz Çekirdek Program’daki KHAS 101 ve 102 derslerinde yaptıkları sunumlarda bana hissettirdiler. Ayrıca, yine Çekirdek Program dahilindeki bilgisayar programlama/algoritma derslerindeki eğitmenlerinden de bu derslerde başarılı olduklarını öğrendim. Bunun üzerine öğrencilerle makine öğrenmesi üzerine ilgilerinin olup olmadığı ile ilgili bir görüşme yaptım ve kendilerini gruba davet ettim. Her ikisinin de bizim projede gerçekleşen bütün veri bilimi ilişkili noktaları çok iyi bilen araştırmacılar olacaklarını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, grup elemanlarından aldıkları bilimsel desteğin yanında, benim kontrolüm altında her hafta çok özel bir matematik eğitiminden de geçiyorlar."

Çekirdek Program öğrencisi Ayberk Ayhan, üniversiteye başladığında bir araştırma grubunda yer almanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söylüyor. Kabul edilip bu grubun bir parçası olduğunda, bu hedefini daha ilk yılından gerçekleştirip geleceğini şimdiden şekillendirmeye başlamanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtiyor. “Her ne kadar bu sürecin daha çok başında olsam da, büyük bir özveri ile çalışıp kendimi bu konuda geliştirmek için sabırsızlanıyorum” diyen Ayhan, Çekirdek Program’ın bu projeye seçilmesindeki ana neden olduğunu şu cümlelerle anlatıyor: “Deniz Hoca’nın Nodds grubuna katılmayı isteyip istemediğimi sormasının arkasındaki sebeplerden birinin, Çekirdek Program derslerinde yaptığımız sunumlar sayesinde bizlerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini görmüş olması olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda, bu yıl içerisinde programlama dillerine yaptığımız giriş dersleri sayesinde proje grubu içerisindeki dinamiklereayak uydurmamın da kolaylaştığını söyleyebilirim.”

Projeye seçilen bir diğer isim Murat Akın Çiçek de Çekirdek Program’ın projeye dahil olmasında çok önemli katkısı olduğu görüşünde. Çiçek, ilgili süreci şöyle anlatıyor: “Bu projeye katılmamı Çekirdek Program derslerinde ilk dönemden beri yaptığım çalışmalar tetikledi. ‘Bilimsel Keşifler ve Mühendislik’dersinin final sunumunu yaptıktan sonra Deniz Hoca hangi alanda çalışmak istediğimi sordu. İlgimi çeken alanları söyledikten sonra bana bir önerisinin olup olmadığını sordum ve beni kendi araştırma grubuna davet etti. Çekirdek Program’ın bana kattığı en iyi şeylerden birisinin araştırma yapabilme ve problem çözebilme becerilerimi geliştirmek olduğunu da eklemek isterim. Bunun neticesinde insana doğal bir merak ve çalışma isteği de geliyor, ki bu tür projelerde bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.”