12/02/2019 - 15:54
TÜBİTAK 1001 Projesi Yüksek Lisans Ve Doktora Bursiyer Çağrısı

Prof. Dr. Şule Toktaş yürütücülüğünde Kadir Has Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan “Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması: Göçmen, Sığınmacı Ve Mültecilere Dair Söylemler, Bilişsel Haritalar ve Göç Anlatıları" başlıklı projede çalışmak üzere bir doktora, bir yüksek lisans öğrencisi bursiyer statüsünde proje ekibine dahil edilecektir. 119K256 numaralı proje "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Özçetin ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre araştırmacı olarak proje ekibinde yer almaktadır. Proje, mültecilik ve göçle ilgili söylemlerin faklı alanlarda (sivil toplum, medya, politika, sosyal medya) üretim-yeniden üretim ve dolaşımına odaklanmaktadır. 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan projenin süresi 30 aydır.

 


Başvuru için son tarih 12 Aralık 2019’dur. Bursiyerlerde aranan özellikler şunlardır:

  • İleri düzeyde İngilizce bilmek
  • İletişim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi ve sosyal bilimlerin ilişkili bütün alanlarında Yüksek Lisans ya da Doktora eğitimine devam ediyor ve başka bir işte çalışmıyor olmak
  • İçerik analizi, söylem analizi çalışmalarına aşina olmak.

TÜBİTAK tarafından belirlenen burs miktarları şu şekildedir1 :

  • Yüksek Lisans Öğrencileri için 3.000 TL/ay
  • Doktora Öğrencileri için 3.500 TL/ay

Başvuru için Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre’ye (perrino@khas.edu.tr) İngilizce yazılmış niyet mektubu ve akademik özgeçmişinizi ekleyerek e-posta yollayabilirsiniz.


1Bursiyerlerin Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olmaları durumunda burs miktarları Kadir Has Rektörlüğü tarafından verilen destekle artırılacaktır.