03.12.2021 11:51

Tiyatro Eğitimi Veren Okulların Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı-2

Tiyatro alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığın ve güvenilirliğin tesis edilmesini sağlayacak bir akreditasyon sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. Nitekim pandeminin hemen öncesinde, 2020 Ocak ayında Maltepe Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilen, “Tiyatro Eğitimi Veren Okulların Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı”nda mevcut durum gözden geçirilmiş, akreditasyon örgütlenmesi için aksiyon almak konusunda mutabık kalınmıştı. Şimdi yeniden, yüksek eğitim standartlarına ve etik prensiplere odaklanarak, bir yandan sahne sanatları ve tiyatro bölümlerinin, kendilerine özgü yapılarını korurken diğer yandan zamanın taşıdığı sorunlara yanıt veren güçlü ve dinamik bir eğitim programı geliştirmelerine uygun zeminin kurulması ve sürdürülebilmesi için bir araya gelerek yapıcı, geliştirici ve yaratıcı yaklaşımlar üreten çalışmalara devam edilmesi gerekiyor.

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ile tiyatro eğitimi veren bölümlerin akreditasyon sorunları ve çözümlerini konuşmak üzere 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak bir araya gelinecek bir çalıştay düzenliyor.

2020 yılında Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın devamı olarak, dört farklı üniversitenin ev sahipliğinde dört ayrı çalıştay planlandı. Çalıştayların her birinde tiyatro eğitimi alanındaki farklı sorunsallar üzerine eğilmek hedefleniyor. Bu toplantıların başlıkları aşağıdaki gibi:

1. Tiyatro Eğitiminde Etik ve Eğitmen Eğitimi
2. Standartlar
3. Yeterlilikler
4. Lisansüstü Çalışmalar

"Tiyatro Eğitiminde Etik ve Eğitmen Eğitimi" konusunu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü üstlendi. İki gün sürecek ve çevrimiçi paralel oturumlarla gerçekleştirilecek olan çalıştayda “tiyatro eğitiminde güvenli bir alan nasıl yaratılır?” sorusu hem etik prensipler hem de eğitmen eğitiminin önem ve kapsamı üzerinden irdelenecek. 

Zoom Meeting ID: 879 1269 4779