27.04.2021 08:45

ThinkBS Temel Bilimlerde Çift Anadal Programları #KHAStaAraştırıyoruz

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü ThinkBS (Early Dual Degrees in Basic Sciences / Temel Bilimlerde Çift Anadal Programları), Avrupa Birliği hibe programı olan bir Erasmus+ projesi. Kültürlerarası diyaloğu teşvik eden proje bir taraftan mühendislik eğitimi alanlar için ileri matematiksel bilgileri içeren bir platform oluşturmayı amaçlarken bir yandan da gençlerin temel yeterlilik ve beceri seviyelerinin iyileştirilmesini ve mühendislik bölümlerinde okuyan ancak temel bilimlerde akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin matematik altyapılarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

Toplam bütçesi 257.252 Euro olan ThinkBS’in paydaşları arasında San Jorge (İspanya), Bükreş Politeknik (Romanya), Debrecen (Macaristan) üniversiteleri yer alıyor. 36 aylık bu proje, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar sürdürülecek. Proje çerçevesinde, çeşitli üniversitelerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile farklı konularda ve orta, üst ve ileri seviyelerde dersler yürütülüyor. Dersler yurtdışı paydaşların da katılımıyla devam ettiriliyor ve proje çerçevesinde bu derslere dayalı eğitim platformları hazırlanıyor.

Projenin çıktılarının “karma eğitim (blended learning) platformları” olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Bilge, bu platformların kendi kendine eğitim almak isteyen kişiler için yeterli materyali içermekle birlikte, örgün eğitim için tamamlayıcı olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Prof. Bilge’nin aktardığı üzere, mühendislik eğitiminde proje tabanlı eğitim yönelimleri, “İleri mühendislik uygulamaları için hangi matematik bilgileri gereklidir?” sorusunu gündeme getirmiş ve karma eğitim modeli ön plana çıkmış. Proje tabanlı eğitimde, öğrencinin projesi için gerekli matematiği kendisinin belirlemesi, bulması ve uygulaması gerekiyor. ThinkBS proje platformu da bu amaçla yönlendirici bir işlev görüyor.

Proje süresince edinilen deneyimler ışığında ve yeni fikirlerin paylaşılması amacıyla 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında “ThinkBS: Mühendislik Eğitiminde Temel Bilimler” adlı çevrimiçi uluslararası bir çalıştay düzenlendi; matematik ve mühendislik alanında uzman isimler, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek deneyimlerini ve önerileri paylaştılar.

ThinkBS projesiyle ilgili tüm çalışmalar http://thinkbs.khas.edu.tr adresinde konuyla ilgilenenlere sunuluyor. Ayrıca proje çalışmalarına katkı vermek isteyen öğrenci ve akademisyenler thinkbs@khas.edu.tr adresine yazabilirler.