05/23/2019 - 14:55
Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tasarım Yüksek Lisans programı, disiplinerüstü pratiklerle düşünmeye ve öğrenmeye yönelik bir tasarım araştırmaları ortamı sunar; tasarımı günümüzün politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleriyle birlikte ele alır. Program, analitik ve yaratıcı araştırma araçları sunar; öğrencileri eleştirel, deneysel, katılımcı ve yaratıcı perspektifler geliştirmeye teşvik eder; farklı disiplinlerden gelen bilgilerin tasarım düşüncesi ile harmanlanmasına rehberlik eder.

Program, disiplinlerin karşılıklı etkileşimi ve içeriklerine açıktır. Öğrenciler çeşitli teorik ve pratik dersler içinden seçerek kendi kişisel ve bağımsız araştırmalarını tasarlayabilir. Program tüm disiplinlerden başvuracak adaylara açıktır. Öğrenciler programı Tezli veya Tezsiz eğitim seçenekleriyle tamamlama olanağına sahiptir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, kontenjan sınırlaması olmadan %100 e varan öğrenci muafiyeti sağlanmaktadır.

Kamu personeline, ibraz edilmesi halinde, tüm lisansüstü programlarda geçerli olmak üzere, %20 oranında “Kamu Personeli İndirimi” uygulanmaktadır. Online başvuru sırasında doküman yükleme alanına, diğer belgeler ile birlikte kamu personeli belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.