02/05/2019 - 11:50
Tasarım ve Toplum Seminerleri

Tasarım ve Toplum Seminerleri

Seminer 2:

Erken Çocukluk Gelişimi

Prof. Dr. Feyza Çorapçı

Bir seminer dizisi olarak kurgulanan bu ders, çocuklara yönelik tasarımın teorik ve eleştirel arka planını kentsel bağlamda sunmaya odaklanacaktır. Beyin, gelişim psikolojisi, ebeveyn rehberliği ve kentsel tasarım teorileri gibi farklı konuları ele alacak ve öğrencilerin konusunda uzman kişilerle kişisel menfaat ve katılımlarını güçlendirecek kapsamlı tartışmalar yapmalarına imkan tanıyacaktır. Seminer dizisi, “Kent ve Çocuk Çalışmaları” modülünde okuyan öğrencilerin yanı sıra herkese açıktır.

 

İletişim için:
Serkan Bayraktaroğlu
serkan.bayraktaroglu@khas.edu.tr
0212 533 65 32 (1318)

6.02.2019 Beyin
Brain
Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
(sunuş)
13.02.2019 Erken Çocukluk Gelişimi
Early Childhood Development
Prof. Dr. Feyza ÇORAPÇI
20.02.2019* Ebeveyn Rehberliği
Parenting
Doç. Dr. Aslı ÇARKOĞLU
6.03.2019 Kent Hakkı
Right to the City
Doç. Dr. Didem DANIŞ
13.03.2019 Kent Hakkı ve Çocukların Kentin Kamusal Mekanlarına Erişebilirliği
Right to the City and Children's Accessibility to Urban Public Spaces
Prof. Dr. Cana BİLSEL
20.03.2019 Kentsel Çocukluk Tarihi
History of Urban Childhoods
Prof. Dr. Mine GÖĞÜŞ TAN
27.03.2019 Kamu Politikası
Public Policy
Dr. Öğr. Üyesi Berkay AYHAN
10.04.2019 Hareketlilik
Mobility
Yrd. Doç. Bahar AKSEL ENŞİCİ
17.04.2019 Hareketlilik
Mobility
Alexis ŞANAL
24.04.2019 Çocuklara Duyarlı Kamu Alanları Tasarımı
Design of Child-Aware Public Space
Hannah WRIGHT T: