05/17/2019 - 08:16
Şirketler Topluluğu Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu

Şirketler Topluluğu Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde bulunan Cibali Salonu'nda 14.00-16.40 saatleri arasında gerçekleştirilecektir


Açılış Konuşması (14:00-14:10)
Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Dekanı)

Birinci Oturum (14:10-15:10)

  • - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi – Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Misafir Öğr. Üyesi)
  • - “Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Uygulanmasında Şirket Sayısı ve Bu Düzenlemelerin Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri Bakımından Etkileri” - Prof. Dr. Tekin MEMİŞ (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - "Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş." – Prof. Dr. İsmail KAYAR (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Dekanı/Öğr. Üyesi) – Dr. Öğr. Üyesi Murat Can ATAKAN (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - Soru-Cevap

 

Ara (15:10-15:25)

İkinci Oturum (15:25-16:40)

  • - Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail KAYAR (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Dekanı)
  • - “Şirketler Topluluğunda Markanın Ortak Kullanımı” – Dr. Öğr. Üyesi Deniz TOPÇU (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - “Vergi Mevzuatının Şirketler Topluluğuna Özel Düzenlemeleri” – Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun YAZICIOĞLU (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - Soru-Cevap
  • - Genel Değerlendirme – Prof. Dr. Tekin MEMİŞ (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)