02/21/2018 - 16:44
Prof. Dr. Mustafa Dural'ı Anma Sempozyumu

Merhum Hocamız Prof. Dr. Mustafa Dural'ı ölümünün birinci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. "Prof. Dr. Mustafa Dural'ı Anma Sempozyumu" , 22-23 Şubat 2017 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü D-Blok Büyük Salon'da gerçekleştirilecektir.

 

Sempozyumumuza katılmayı düşünen konuklarımızın, üniversiteye girişte kolaylık sağlanması için linkteki formu doldurmalarını önemle rica ederiz.

 

PROF. DR. MUSTAFA DURAL’I ANMA SEMPOZYUMU

“Özel Hukukta Güncel Gelişmeler”

 

22 Şubat 2017 BİRİNCİ GÜN

8:30-9:00 KAYIT ve İKRAM

9:00-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Ali Güzel

Prof. Dr. Hasan Erman

Prof. Dr. İlhan Ulusan

10:00-11:15 BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Ulusan

Prof. Dr.Tufan Öğüz

“Türk Borçlar Kanunu’nun Sözleşmenin Geçersizliğine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Gökhan Antalya

İşlem Temelinin Çökmesi Teorisi Yönünden Aşırı İfa Güçlüğü”

Prof. Dr. Emre Gökyayla

“Bedensel Zararların Hesaplanmasında Güncel Bazı Meseleler”

11:15-11:30 KAHVE ARASI

11:30-12:45 İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Helvacı

Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı

Velayetin Birlikte Kullanılması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar

“Yargıtay Kararları Işığında Boşanmanın Özel Sebepleri”

Dr. Özkan Cavit Hoşlan

“Sınırlı Ehliyetsizin İade Yükümlülüğü”

12:45-14:00 ÖĞLE ARASI

14:00-15:15 ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Erman

Prof. Dr. Turgut Öz

“Banka Hesaplarında Sebepsiz Zenginleşme”

Prof. Dr. Şükran Şıpka

“Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları”

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

“Ölüm ve Ölüme Bağlı Bazı  Sonuçlara İlişkin  Değerlendirmeler"

15:15-15:30 KAHVE ARASI

15:30-17:00 DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Helvacı

Prof. Dr. Mehmet Helvacı

“Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Sistemindeki Değişiklikler”

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

“Anonim Ortaklıkta İbraya İlişkin Sorunlar”

Yrd. Doç. Dr. Ali Dural

“Limited Ortalıklarda Esas Sermaye Payının Miras, Cebri İcra ve Mal Rejimleri Yoluyla Edinilmesi”

Yrd. Doç. Dr. Argun Karamanlıoğlu

“Avale İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”

 

 

23 Şubat 2017 İKİNCİ GÜN

9:00-9:30 KAYIT

9:30-10:45 BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Altop

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

“Miras Sebebiyle İstihkak Davası”

Prof. Dr. Alper Gümüş

"Belirli Bir Taşınmaz Üzerindeki Miras Payına İlişkin Olarak Üçüncü Kişi ile Akdedilen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dair Yargıtay Uygulamasının Kısa Değerlendirmesi"

Doç. Dr. Emrehan İnal

“Muris Muvazaası”

10:45-11:00 KAHVE ARASI

11:00-12:15 İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet Yavuz

Doç. Dr. Cem Akbıyık

“Tüzel Kişi Organının Ölüme Bağlı Tasarrufun Düzenlenmesine Katılması”

Doç. Dr. Murat Topuz

“Uyumlu Eylem Yolu ile Kartel Oluşturan Bankaların Tüketiciye Karşı Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı”

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt

“6098 Sayılı TBK’ya Göre Ölüm ve Bedensel Zararların Tazmini”

12:15-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:45 ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal

“Taşınır Rehni Sözleşmesi ve Sözleşmenin Şekli”

Prof. Dr. Faruk Acar

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi

Yrd. Doç. Dr. Sabah Altay

“Taşınır Rehni Sicilinin Özellikleri”

14:45-15:00 KAHVE ARASI

15:00-16:15 DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veliye Yanlı

Doç. Dr. Tolga Ayoğlu

“Önemli Miktarda Şirket Malvarlığının Satışında Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği”

Doç. Dr. Anlam Altay- Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu

“Anonim Ortaklıklarda Tek Borç İlkesi”