01/22/2015 - 17:13
Prof. Dr. Kemal Yelekçi’ye COST Desteği

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Yelekçi, “Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)” başlıklı COST (European Cooperation in Science and Technology-Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) aksiyonuna dahil oldu.

Aksiyon, Avrupa’nın epigenetiğe odaklanmış ilk kimyasal biyoloji ağını kurmayı ve akademiden, araştırma enstitülerinden, KOBİ’lerden ve çokuluslu organizasyonlardan gelen araştırmacılar için ortak bir zemin sağlamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, bilim camiası içinde epigenetik hakkındaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.