03.07.2019 14:54

Prof. Dr. Erdal Panayırcı’nın 1003 Başarısı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Erdal Panayırcı’nın projesi TÜBİTAK - 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

“Görünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman Güvenliği” başlıklı projede, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Koca, İTÜ’den Doç. Dr. Güneş Karabulut Araştırmacı olarak ve Edinburgh Ünversitesi’nden Prof. Dr. Harald HAAS Yurtdışı Danışman olarak görev alıyor.