09.11.2021 11:08

Prof. Dr. Banu Manav'ın Kaleminden "Atatürk'ün Güzel Sanatlara Bakışı"

Bilimin tek yol gösterici olduğunu, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birini yitirdiğini söyleyerek bilime ve sanata verdiği önemi vurgulayan Atatürk’ün eğitim, tarım, endüstri, sosyal yapı, askerlik, sağlık, kent, siyaset, mimari, güzel sanatlar, tasarım, gençler ve çocuklar gibi pek çok farklı konuda fikirlerine ve uygulamalarına yer veren Atatürk: Zaman-Mekân-Yaşam başlıklı kitap kısa süre önce raflardaki yerini aldı.

Sanat ve Tasarım Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Banu Manav, “Atatürk’ün Güzel Sanatlara Bakışı” başlıklı yazısıyla bu kitaba önemli katkı sağlıyor. Prof. Dr. Manav yazısında, tarihsel bir perspektiften ülkenin o günkü sanat ortamını değerlendirirken Mustafa Kemal’in kişiliğinin ülkemizde sanatın gelişmesine katkısını, gençliğinden beri ilgilendiği ve izlediği tüm sanat dallarını ülkenin kültür devriminin bir parçası olarak nasıl ele aldığını, tüm sanat alanlarında ön açıcı girişimlerini, desteklerini ve kurduğu sanat kurumlarını anlatıyor.

Atatürk’ün 1930 sonrasında sosyal ve kültürel politikalara verdiği önem ve bu alanlarda yaptıklarıyla sanatın toplumsal ve işlevsel yönü değerlendirildiğinde, Atatürk döneminde yapılanların izlerinin bugüne taşındığını görmek mümkün. Sağlam bir kültür bilincine sahip olan üretken bir toplumun önemine inanan Atatürk’ün, Prof. Dr. Manav’ın yazısı kapsamında atıfta bulunulan söz ve fikirlerine bakıldığında, Cumhuriyet Dönemi’nde kültürel faaliyetlerin gelişmesi için bir politika geliştirdiği görülüyor.

Atatürk, sanatın güzeli ifade ettiği, insanı olgunlaştırdığı ve bir ulus için yaşam kaynağı olduğu fikrindeydi. Bununla birlikte sanatçıların, toplumda doğruyu ve gerçeği diğer kişilerden çok daha önce duyan ve gören kişiler olduğuna inanıyor; bunun da sanatçıların mücadeleyle dolu yaşam biçimlerinden kaynaklandığını düşünüyordu. Türk milletinin kültürüne ve sanata verdiği değerin yansıması ise çok çeşitli dallarda sanatçının yetişmesi ve farklı sanat üretimlerinde kendini belli ediyor.

Atayurt Yayınevi etiketiyle çıkan Atatürk: Zaman-Mekân-Yaşam’da Prof. Dr. Manav’la birlikte Ayşen Akpınar, Ersin Alok, Gamze Özkaptan Alptekin, Gönül Bakay, Gizem Caner, Neslihan Dostoğlu, Ö. Sıla Durhan, Ayşe Nilay Evcil, Hale Gezer, Murat Görgülü, Deniz Arslan Hindioğlu, Sühandan Kumcu, Oğuz Makal, Sevgi Onay, Nilüfer Çatak Oylum, Ekrem Özdemir, Sinan Polvan, Gülper Refiğ, Ayşin Şişman, Nur Taviloğlu, İlhan Tekeli, Ümran Topçu, Murat Tuncay ve Neslihan Aydın Yönet gibi isimlerin yazıları yer alıyor.