01/12/2018 - 14:30
Prof. Dr. Banu Baybars Hawks'tan “Çatışmalarda Devlet-Dışı Aktörler: Komplolar, Mitler ve Pratikler” Kitabı

Dünyanın dört bir yanındaki devlet-dışı aktörlerin sayısının artması sonucunda, konunun tüm yönleriyle incelenebilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor. Cambridge Scholars tarafından basılan “Çatışmalarda Devlet-Dışı Aktörler: Komplolar, Mitler ve Pratikler” başlıklı kitap, terör örgütlerini olduğu kadar uluslararası sivil toplum örgütlerini de içeren geniş bir perspektifde devlet-dışı aktörleri ele alıyor ve konu ile ilgili teorik ve kavramsal açıklamaların yanında, vaka incelemeleri ile de devlet dışı-aktörlerin küresel siyasetteki işlevlerine ışık tutuyor.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü “Devlet-Dışı Aktörlerin Küresel Politikadaki Rolüne Yönelik Teorik Yaklaşımlar” başlığı altında Walid Salem'in devlet dışı aktörlerin küresel politika içindeki rolü ve işlevi hakkındaki çalışmasıyla başlıyor. Devlet-dışı aktörler ve devlet terörizminin tartışıldığı bir sonraki bölümde Liam Harte, terörist örgütlerin amaç ve yöntemlerine bakarak ve hem çağdaş hem de tarihsel davalar kullanarak devlet terörizmine (rejim terörü) ve devlet dışı teröre yönelik yeni bir yaklaşım öneriyor. Akın Ünver ise devlet dışı aktörleri çevreleyen komplo ve mitlere atıfta bulunarak teorik bir perspektifle 2016 yılında oldukça popüler hale gelen "post-truth" terimine odaklanıyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden örnek çalışmaların yer aldığı “Küresel politikada Devlet-Dışı Aktörler: Vaka Çalışmaları” başlıklı ikinci bölümde, Banu Baybars Hawks, radikal İslamcıların tarihsel arka planı, bugünkü rolü ve küresel siyasetteki konumu sayesinde etkili devlet-dışı aktörler olarak ortaya çıkmasını inceliyor. Aşkın İnci Sökmen Alaca, devlet çöküşleri sonucunda gittikçe güçlenen ve dolayısıyla "başarısız devlet"lerde faaliyet gösteren savaş ağalarına ilişkin popüler tartışmalara odaklanıyor. Mohid Iftikhar, silahlı devlet-dışı aktörlerin varlığının yabancı yatırımlara etkisini tartışırken, Dren Gërguri ise devlet dışı aktörlerin ulusal siyasetteki rolüne yönelik farklı bir yaklaşım getiriyor.

“Mediatizasyon Stratejileri ve Devlet-Dışı Aktörlerin Temsili” başlıklı üçüncü bölüm, medya, sanat ve devlet dışı aktörler arasındaki ilişkiyi, bu aktörlerin sanat ve medyayı kendi amaçları için nasıl araçsallaştırdıklarına odaklanarak açıklamaya yoğunlaşıyor. Bu bölüm, Armağan Gözkaman’ın, "AB'nin İslam Devleti'ne Karşı Dijital Platformlardaki Savaşı" başlıklı yazısında bir devlet-dışı aktörün bir başka devlet-dışı aktöre verdiği yanıtları araştırarak başlıyor. Sarphan Uzunoğlu ise Türkiye'nin metropollerinde yerel olmayan devlet dışı aktörlerin eylemlerinin medyatizasyonunu Andreas Hepp'in öne sürdüğü kavramsal yaklaşım altında inceliyor. Bilge Narin ve Bahar Ayaz da yeni medyada devlet dışı aktörlerin temsillerine odaklanıyor.. Himmet Hülür ve Bahar Ayaz, Burundi'deki mülteci sorununu çeşitli medyalarda inceledikleri araştırmaları ile ortaya koyarken, Itır Toksöz, teröristlerin, eylemlerinde resim ve sanatı nasıl kullandıklarını anlatıyor.

Üniversitemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks tarafından derlenen kitap, şu an tüm uluslararası kitapevlerinden temin edilebilir ve Cambridge Scholars üzerinden de online olarak sipariş edilebilir.