10.05.2021 22:11

Misafir Öğretim Üyesi Dr. Mine Yıldırım, KHAS Çekirdek Program'da

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program (Ortak Dersler Bölümü), Misafir Öğretim Üyesi Dr. Mine Yıldırım’ın akademik kadroya katılması ile güçlenmeye devam ediyor. Yeni çalışma arkadaşımızı tanıtmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Dr. Yıldırım, yüksek lisans tezinde çağdaş kimlik siyasetinin temelinde yatan öznellik ve fark anlayışlarının eleştirileri üzerinde çalıştı.

“İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Köpekleri” (Between Care and Violence: Istanbul's Street Dogs) başlıklı doktora teziyle The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesini aldı ve Yılın En İyi Araştırma ve Üstün Akademik Faaliyet Ödülü’ne aday gösterildi. 1910 Hayırsızada Vakası’ndan günümüze, İstanbul’da sokak hayvanlarının yaşamlarını kuşatan sermaye birikimi, kamusal alan düzenlemeleri ve altyapı siyaseti ile hayvanseverlik, diğerkâmlık kültürü ve hayvan hakları siyasetini incelediği bu doktora araştırması boyunca pek çok ödül ve araştırma desteğine layık görüldü. 

Aynı üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Şehir Araştırmaları bölümleri ile Parsons School of Design’da şiddet ve siyaset ilişkisi, kentsel politik ekoloji, tahribat coğrafyaları, hayvan hakları, altyapı siyaseti, kentsel kamusal alan tasarımı, gündelik mimari ve kentsel tasarım alanlarında dersler verdi. Goethe Üniversitesi Forschungskolleg Humanwissenschaften Normative Orders Kolokyumu kapsamında uluslararası araştırmacı olarak araştırmalar yaptı. Kadir Has Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü’ne katılmadan önce İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) iklim krizi, ekoloji ve çevre politikaları alanında uzman araştırmacı olarak çalıştı.

Dr. Yıldırım, İstanbul’da iklim krizi, ekolojik yıkım, tahribat coğrafyaları, yaban hayatı, sokak hayvanları, hayvanseverlik kültürü, diğerkâmlık ve dışlama pratikleri, hayvan hakları siyaseti, toplumsal ve mekânsal olarak dışlanmış kent müdavimleri arasındaki şiddet ve ihtimam ilişkileri, hak ve adalet anlayışları, değişen yerleşme, geçim ve hayatta kalma ilişkileri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.