26.04.2021 12:44

Küresel Krizler: Medya, Siyaset ve Çevre

Her yıl Nisan ayında Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın (ICCTS 2021) dokuzuncusu 13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bugüne dek 30 ülkeden 300’ü aşkın katılımcıyı ağırlayan konferansın bu yılki teması “Küresel Krizler: Medya, Siyaset ve Çevre” olarak belirlendi.

Söz konusu ana temadan hareketle, bu yılın konferansında küresel krizler ve küresel krizlerin sosyal, politik, kültürel, kurumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel bağlamlardaki rolü masaya yatırıldı. Ele alınan ana temalar arasında sağlık krizleri, savaşlar ve terörizm, kitlesel göç, meşruiyet krizleri, ekonomik krizler, çevresel afetler ve riskler, yoksulluk, siyaset, güvenlik, medyanın kriz zamanlarındaki rolü, dezenformasyon ve güç ilişkileri yer aldı. Küresel dünyanın devam eden çok boyutlu krizlerini anlamayı ve mevcut küresel krizlere disiplinlerarası yaklaşımlar sağlamayı amaçlayan bu çerçevede, küresel krizlerin nasıl ortaya çıktığı, krizlerin çağımızı nasıl şekillendirdiği ve medyada nasıl temsil edildiği analiz edildi.

Konferansın 13 Nisan’daki ilk gününde açılış konuşmalarını Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Soysal yaptı. Bu yılın konferansının “Küresel Krizler: Medya, Politika ve Çevre” başlığı etrafında şekillenmesinin geçmiş yılların temalarıyla bir süreklilik sağladığını söyleyen Prof. Baybars, bu konferans serisinin akademisyenlere hem medya hem de siyaset sorunlarına çözümler önerme fırsatı sağladığının altını çizdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SOSYAL AĞLAR VE GÜVENLİK

Küresel Bir Kriz Olarak İklim Değişikliği” başlıklı ilk oturumda iklim değişikliğinin yarattığı acil durumların çevresel güvenlik politikalarına etkisi, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği güvenlik sorunları ve bu değişikliğin dayattıklarının birer çatışma değil arabuluculuk unsuru olarak değerlendirilmesi tartışıldı. “Sosyal Ağlara ve Politikaya Odaklanmak” başlıklı ikinci oturumda ise terör saldırılarının sosyal ağlardaki yansımaları, kullanıcıların gözünde sosyal medya platformlarının siyasi kararlar üzerindeki etkisine, siyasi kampanya yönetiminde dijitalleşmeye ve kurumsal kriz iletişimi yönetiminde sosyal ağların kullanımı analiz edildi. Üçüncü oturumun başlığı, “Güvenlik ve Seküritizasyon” oldu. Bu oturumda AKP’nin siyasi retoriği kriz ve performans açısından incelenirken Güneydoğu Asya’daki insan ticareti konusunda karşılaştırmalı bir örnek de feminist bir yaklaşımla ele alındı.

ABD MEDYASININ ÇERÇEVESİNDEN ORTADOĞU

Önceki yıllarda Prof. Yonah Alexander, Brian Michael Jenkins, Prof. Peter Waldmann, Prof. Catherine Luther, Prof. Stuart Price, Prof. Brian L. Keeley ve Prof. Andrew Hoskins gibi isimlerin ana konuşmacı olarak yer aldığı Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın bu yılki ana konuşmacısı Purdue Üniversitesi Northwest Küresel Araştırmalar Merkezi Direktörü ve Medya Çalışmaları Profesörü Lee Artz oldu.

Prof. Artz, “ABD Medyasının Çerçevesinden Ortadoğu’daki Çatışma: İnsani ve Çevresel Sonuçlar” başlıklı konuşmasında, medya organlarının Irak, Afganistan, Suriye ve Ortadoğu’daki ABD işgalleri ve askeri müdahalelerine ilişkin çizdikleri çerçeveyi ana hatlarıyla ele aldı. “ABD medyası için her ABD saldırısının açıklaması terörizmle mücadeledir. ABD işgallerine karşı herhangi bir halk direnişi de terörizm olarak etiketlenir,” diyen Artz, medya haberlerinin askeri eylemlerini haklı çıkarırken bir yandan da işgal bölgelerinin sakinlerinin ödediği insani ve çevresel bedelleri görmezden geldiğine, kaybedilen canların sayısını hafife aldığına da değindi: “Müdahaleleri normalleştiren bu medya, temiz su kaynaklarının yok edilmesi, tarım alanlarının tahribatı ve çevresel olarak sürdürülebilirliği sağlayacak kaynakların yetersiz bırakılmasına dair tek bir rapor dahi sunmayıp savaşın çevresel sonuçlarını da tamamen kapsam dışı bırakıyor.”

POLİTİK EKONOMİ, MEDYA VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA KRİZ

Konferansın ikinci günü, “Politik Ekonomi, Medya ve İletişim Bağlamında Kriz” başlıklı iki farklı oturuma ayrıldı. Birinci oturumda Azerbaycan ve Ukrayna örnekleri üzerinden Doğu Ortaklığı (EaP) bölgesinde yeni medya okuryazarlığı, Türkiye’deki şehir hastanelerinin ekonomi-politiği ve Keşmir krizi bağlamında Hint medyasındaki milliyetçi söylemler incelendi. Son oturumun odağında ise “Sarı Yeleklilerin” protestolarının Fransız basınında ele alınış şekilleri, Ortadoğu Süryanilerinin varoluş krizi ve bir “medya olayı” olarak terörizm yer aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yılki konferansın seçilmiş bildirileri de bir kitap olarak yayınlanacak. Konferans hakkında detaylı bilgiye iccts.khas.edu.tr adresinden ulaşabilir, konferansın bazı oturumlarının videolarına Kadir Has Üniversitesi’nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.