09/18/2020 - 11:33
Koronavirüs (COVID-19) Hakkında

Küresel COVID-19 salgını sebebiyle Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda devam edecektir:

• Teorik dersler ve uygulamalı eğitimler, uzaktan ve dijital ortamda yapılacak ve pandemi koşullarının seyrine göre Nisan ayı itibarıyla hibrit modele geçilecek.

• Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı pandemi koşullarının seyrine göre belirlenecek.

• Mezuniyet yılında olan öğrencilere, pandemi döneminde dijital ortamda aldıkları uygulamalı dersleri takip eden dönemlerde tekrar almaları halinde ücretsiz olarak alma hakkı sağlanacak.

• Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları, doktora yeterlik sınavları, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantıları, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamalar ve proje çalışmaları çevrimiçi olarak düzenlenecek ve pandemi koşullarının seyrine göre Nisan ayı itibarıyla hibrit modele geçilecek ancak risk grubu içindeki öğrenciler için ilgili sınav, toplantı ve proje çalışmaları sorumlu akademisyen tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek; risk grubu içinde bulunan akademisyenler de tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını çevrimiçi usulle yapabilecek.

• Staj yapmak isteyen ve staj kurumunu ayarlamış öğrenciler, kurumun staj uygulaması (yerinde staj veya online staj) kapsamında stajlarını yapacaklar.

• Staj yeri ayarlamamış ve henüz mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler stajlarını, yaz sonunda veya ilerleyen zamanda dönem içinde kurumda staj veya online staj yöntemleriyle yapacaklar.

• Staj yeri ayarlamamış ancak mezuniyet durumunda olan öğrencilere uygulamaya yönelik bir kaynak araştırması ödevi şeklinde güncel bir sektör incelemesini gerektiren bir staj çalışması/ödevi yaptırılacak; staj raporu da en az staj gün sayısı kadar olacak şekilde düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.