02.06.2021 15:19

KHAS’tan 10 Projenin Yer Aldığı “COVID-19 ve Toplum” Kitapçığı Yayımlandı

Üniversitemizden akademisyenlerin araştırma sonuçları ile katkıda bulunduğu “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri - Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” başlıklı kitapçık yayımlandı. 

COVID-19 küresel salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkiledi. Salgına yönelik aşı ve ilaç geliştirme gibi çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bu tıbbi yaklaşımların yanı sıra salgının tetiklemiş olduğu problemlerin ele alınmasında ve çözümünde sosyal ve beşeri bilimlerin ciddi katkıları olacağı değerlendiriliyor. Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamlarının da ortaya konulması gerekiyor.

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından COVID-19 küresel salgınının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılması, süreçlerin ve kaynakların daha etkin planlanması ve yönetilmesi amacıyla Nisan 2020’de “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte desteklenen projelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Çağrı kapsamında desteklenen projelerden elde edilen bulgulara/sonuçlara ve proje kapsamında geliştirilen önerilere ilişkin “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri - Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” başlıklı bir kitapçık hazırlandı. 

Kitapçıkta Kadir Has Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden hocalarımızın yer aldığı 10 araştırma projesi de bulunuyor. Bu araştırma projelerinin başlıklarını ve araştırma ekiplerini aşağıda görebilirsiniz.
 
Kitapçığı incelemek için lütfen tıklayınız.

 

KİTAPÇIKTA YER ALAN PROJELERİMİZ VE ARAŞTIRMACILARIMIZ

Aşağıdaki liste proje ismine göre alfabetik olarak hazırlanmıştır:

Ağ Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin İncelenmesi 
Doç. Dr. Mehmet HARMA – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek 
Doç. Dr. Suncem KOÇER ÇAMURDAN – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19 Salgın Sürecinde Öznel Esenliği Koruyucu Bireysel, Ailesel ve Sosyal Faktörlerin İncelenmesi 
Doç. Dr. Aslı ÇARKOĞLU – Kadir Has Üniversitesi 
Prof. Dr. Mary Lou O’NEIL ŞİMŞEK – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19 Salgını Sürecinde Elektrik Tedariğinin, Üretim Kaynaklarının ve Talebinin Yönetilmesi 
Prof. Dr. Ahmet Deniz YÜCEKAYA – Kadir Has Üniversitesi 
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE – Kadir Has Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Esra AĞCA AKTUN – Kadir Has Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HEKİMOĞLU – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19 Salgınının Getirdiği Belirsizliklerin Sosyal, Ekonomik ve Politik Tercihler ve Davranış Kalıplarına Etkileri: Risk Algısının Rolü 
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Arhan ERTAN – Boğaziçi Üniversitesi 
Doç. Dr. Osman Sabri KIRATLI – Boğaziçi Üniversitesi 
Doç. Dr. Hamid Akın ÜNVER – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi 
Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN – Kadir Has Üniversitesi 
Doç. Dr. Hasan TEKGÜÇ – Kadir Has Üniversitesi
Dr. Ezgi Berfin ÜNSAL – Kadir Has Üniversitesi

COVID-19’un Sağlık Çalışanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak İncelenmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sezin ÖNER YAMAN – Kadir Has Üniversitesi

Gazete Okuma ve Sosyal Medya Kullanımının Bireylerin COVID-19’dan Koruyucu Davranışta Bulunma Eğilimlerine Etkisi 
Doç. Dr. Lemi BARUH – Koç Üniversitesi 
Prof. Dr. Ali ÇAKOĞLU – Koç Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Kerem YILDIRIM - Kadir Has Üniversitesi

Küresel COVID-19 Salgınının Türkiye’deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri 
Doç. Dr. Eser SELEN – Kadir Has Üniversitesi 
Dr. Aylin SUNAM – Kadir Has Üniversitesi 
Doç. Dr. Aslı ÇARKOĞLU – Kadir Has Üniversitesi

Önleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisi 
Doç. Dr. Onurcan YILMAZ – Kadir Has Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALPER – Yaşar Üniversitesi 
Dr. Ozan İŞLER – Queensland University of Technology