11.05.2021 00:11

KHAS Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış Konferansı: Ürün Sorumluluğu

Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, hukukun farklı alanlarının ortak ve en önemli kavramlarından “sorumluluk” kavramı üzerine, ulusal ve uluslararası nitelikte, karşılaştırmalı hukuk yöntemi ışığında bilimsel çalışmalar yapma, özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içinde disiplinler arası çalışmalar yürütme, sektörden gelen verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve böylece sorumluluk hukuku alanında uygulamaya yön verecek nitelikte bilgi birikimi oluşturma, bu bilginin paylaşıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği bir işbirliği ortamı yaratma amacıyla 2021 yılı başında kuruldu.

Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 18 Mayıs Salı online olarak düzenlenecek açılış konferansı, sorumluluk hukuku alanında en önemli konulardan biri olan ürün sorumluluğundaki güncel gelişmelere odaklanıyor.

Tarih: 18 Mayıs 2021, Salı / 13:00-17:00
Zoom Meeting ID: 896 2560 1357
Şifre: 551762


AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
AÇILIŞ TEBLİĞİ

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer - Ürün Sorumluluğu: Quo Vadis? 

PROGRAM

Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu - Ürün Sorumluluğunda Sorumlu Kişiler
 
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kanışlı - Ürün Sorumluluğu Tazminatında Zarar

Doç. Dr. Nilay Arat - Ürün Güvenliğinin Sağlanmasında İdarenin Denetimi 

Prof. Dr. Başak Baysal & Av. Pelin Oğuzer - Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Ekseninde Sorumluluktan Kurtuluş Sebepleri 

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı - Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Ürün Güvenliği Yasasına Eleştirel Bir Bakış 

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Kurtulan Güner - Dijital Çağda Ürün Sorumluluğu 

Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman - Milletlerarası Özel Hukuk Bağlamında Ürün Sorumluluğu

Prof. Dr. Samim Ünan - Ürün Sorumluluğu Sigortası

SORU-CEVAP 

GENEL RAPOR

Prof. Dr. Ergun Özsunay - Ürün Sorumluluğuna İlişkin Yürürlükteki Düzenlemelerin Işığında Genel Değerlendirme
 

Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler ve etkinlikler konusundaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için üniversitemizin sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip edebilirsiniz.