01/27/2021 - 18:11
KHAS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yeni Hocaları İle Büyüyor

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Dilek Cindoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Yıldırım’ın da akademik kadromuza katılması ile büyümeye devam ediyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızı sizlere tanıtmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktorasını New York’taki SUNY Buffalo Üniversitesi Sosyoloji Programında tamamladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yarı zamanlı dersler veren Cindoğlu, 1991-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi, 2015-2018 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi'nde İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, 2012-2015 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölüm Başkanı, Rektör Yardımcısı ve Dekan Vekili olarak görev yaptı. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Bölümü’nün eski direktörü olan Cindoğlu’nun siyasal katılım, göç, sağlık ve toplumsal cinsiyet alanlarındaki çalışmaları birçok uluslararası dergi ve kitap bölümlerinde yayınlandı. 1998-1999 yılları arasına Wisconsin Üniversitesi’nde Fulbright bursiyeriydi. Ulusal (TÜBİTAK, KSSGM, AAK) ve uluslararası (IDRC, Ford Foundation, Dünya Bankası, ILO, Avrupa Birliği) kaynaklar tarafından desteklenen birçok projede danışman olarak çalıştı, yayınları ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. 2002 yılında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da, 2003 yılında New York Üniversitesi’nde, 2010-2011 yılları arasında da New York Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürdü. Birçok akademik derginin bilim kurulunda yer alan Cindoğlu, 2008-2014 yılları arasında Türkiye Sosyoloji Derneği’nin , 2010-2018 yılları arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (ISA) ve 2018-2020 yılları arasında ise Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA) yönetim kurullarına seçilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesini ODTÜ-Binghamton ortak lisans programından (2009), Yüksek lisansını SOAS’ta Orta Doğu Politikaları programından (2010) alan Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım, doktora eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamladı (2016). Duke Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı (2019-2020) ve Sabancı Üniversitesi’nde ziyaretçi doktor öğretim üyesi (2017-2019) olarak çalışmalarını yürüttü. Birçok uluslararası yayına makale ve kitap bölümleriyle katkıda bulunan Yıldırım, 2020 yılında Siyaset Bilimi alanındaki en yüksek etki değerine sahip Political Communication dergisindeki “Dynamics of Campaign Reporting and Press-Party Parallelism: Rise of Competitive Authoritarianism and the Media System in Turkey” başlıklı makalenin birinci yazarıdır. Kerem Yıldırım’ın başlıca araştırma konuları arasında siyasi partiler ve seçmenler arasındaki ilişkiler, siyasi rekabet ve davranış ile siyasal iletişim yer almaktadır. Halen Demokratik Şeffaflık ve Siyasetçi-Seçmen İlişkileri (DALP) isimli proje kapsamında dünyadaki birçok ülkeden uzmanlarla anketler yaparak siyasi partilerin farklı tipteki ilişkileri nasıl kurguladıklarını anlamaya çalışmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerde şeffaflık hakkındaki bir diğer projenin de yürütücüsüdür. Bu proje kapsamında yerel bütçelerde şeffaflığı anlamak için Türkiye’deki ilçe belediyelerinin senelik bütçeleri hakkındaki en kapsamlı özgün veri setini oluşturmaktadır.