06/12/2020 - 10:59
KHAS Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Başak Baysal’dan ‘Yeni Vakıflar için Yasal Mevzuat Rehberi’

KHAS Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Başak Baysal’ın yazarları arasında yer aldığı, TÜSEV’in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) önemli bir projesi olan ve Avrupa Birliği tarafından da finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Yeni Vakıflar için Yasal Mevzuat Rehberi yayımlandı. Prof. Dr. Başak Baysal ve avukat Sadife Karataş Kural tarafından kaleme alınan yayının editörü de Tevfik Başak Ersen.

TÜSEV, 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuş önemli bir vakıftır. Bugün TÜSEV’in, Kadir Has Vakfı’nın da dahil olduğu 100’ü aşkın mütevellisi bulunmaktadır.