20.05.2021 18:42

KHAS ERC Staging-Abjection Webinarları / Konuşma: Dr. Jeremy F. Walton

Konuşma: "Monument, Miniature, Souvenir: On the Material Temporalities of Hagia Sophia"

Konuşmacı: Dr. Jeremy F. Walton

Moderatör: Gamze Tosun

Tarih: 27 Mayıs 2021, 20.00 Istanbul (GMT +3)

13.00 New York

18.00 Londra

19.00 Orta Avrupa

Webinar dili İngilizcedir.

Lütfen webinar için önceden kayıt olunuz:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WV1ioIB8TPuC-Lhp2g_8yg

 

Ayasofya’nın Temmuz 2020’de müzeden camiye dönüştürülmesiyle beraber yapıyı ve yapının tarihini saran siyasallaşmış anlamlar alanı bir kez daha değişikliğe uğradı. Ayasofya’nın statüsü ile ilgili son tartışmalar, Türkiye’de sekülerizm ve İslamcılık arasındaki ideolojik çelişkinin açık bir ifadesi olarak müze ve cami ikiliği ekseninde gelişti. Dr. Walton bu sunumda söz konusu ikilikleri, Yeni Osmanlıcılığın genel anlamda Ayasofya ile ilişkili performatif gücünü göz ardı etmeden çoğaltıp derinleştirecek. Dr. Walton, Susan Stewart’ın (1992 [1984]) devasa, minyatür, hatıra eşyalar ve koleksiyon hakkındaki etkili analizinden yararlanarak Ayasofya’nın yaşadığı ve gelecekte yaşayabileceği göstergesel modaliteleri betimleyecek. Konuşmasının başında Dr. Walton, Ayasofya’nın yeniden Aya Sofya-i Kebir Camii’ne dönüştürülmesini, AKP’nin geniş çaplı anıtsal altyapı politikalarıyla beraber Stewart’ın bahsettiği anlamda devasalık ve anıtsallık performansı olarak kavramsallaştıracak. Ardından İstanbul’un Miniatürk ve Pekin’in The World isimli tema parklarında yer alan Ayasofya minyatürlerini inceleyecek. Bu bağlamda Dr. Walton, iki tema parkı tarafından bir araya getirilen farklı minyatür koleksiyonlarına ve Ayasofya’nın bu koleksiyonlar içindeki yerine odaklanacak. Dr. Walton konuşmasını, Ayasofya’nın yakın geçmişteki yeniden dönüşümünü hatıralaştıran bir madeni para ve potansiyel olarak öteki, madun geçmişleri gösteren antika bir fotoğraf albümü şeklindeki iki hatıra nesnesi arasında teorik bir tezat sunarak bitirecek.

Dr. Jeremy F. Walton araştırmaları hafıza çalışmaları, şehir çalışmaları, karşılaştırmalı imparatorluk ve emperyalizm çalışmaları ve maddesellik üzerine eleştirel bakış açılarının kesişiminde bulunan bir kültürel antropologdur. Max Planck Dini ve Etnik Çeşitlilik Araştırmaları Enstitüsünde “Empires of Memory: The Cultural Politics of Historicity in Former Habsburg and Ottoman Cities” [Hafıza İmparatorlukları: Eski Habsburg ve Osmanlı Şehirlerinde Tarihselliğin Kültürel Siyaseti] başlıklı bir araştırma grubunun yöneticisidir. Dr. Walton, Antropoloji doktorasını 2009 yılında Chicago Üniversitesi’nden almıştır. İlk kitabı olan Muslim Civil Society and the Politics of Religious Freedom in Turkey (Oxford University Press, 2017) günümüz Türkiye’sinde Müslüman STK’lar, devlet kurumları ve laiklik üzerine etnografik bir çalışmadır. Dr. Walton, çeşitli burslarla Rijeka Üniversitesi, Göttingen Georg August Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi ve New York Üniversitesinde görev yapmıştır. Dr. Walton’ın araştırmaları American Ethnologist, Sociology of Islam, Die Welt Des Islams ve History and Anthropology gibi geniş bir yelpazedeki akademik dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca Anthropology and Global Counterinsurgency (University of Chicago Press, 2010) ve Art and Politics in the Modern Period (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, 2019) gibi çeşitli kitapların ortak editörüdür. Dr. Walton’un tasarladığı “Empires of Memory” [Hafıza İmparatorlukları] isimli proje, Habsburg ve Osmanlı sonrası coğrafyalarda imparatorluk sonrası bellek üzerine disiplinlerarası ve çok konumlu bir projedir. 2022 yılının başında University of Rijeka’da (Hırvatistan) “REVENANT-Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation” başlıklı yeni araştırma grubunu, Avrupa Araştırma Konseyi Konsolidatör Hibesi (#101002908) desteği ile hayata geçirecektir.

 

Staging National Abjection: Theater and Politics in Turkey and Its Diasporas ● stagingabjection.com