14.05.2021 16:19

KHAS ERC Staging-Abjection Webinarları / Kitap Söyleşisi: Dr. Sertaç Sehlikoğlu

Kitap Söyleşisi: Working Out Desire: Women, Sport, and Self-Making in Istanbul

Konuşmacı: Dr. Sertaç Sehlikoğlu

Moderatör: Şeyda Nur Yıldırım

Tarih: 21 Mayıs 2021, 20.00 Istanbul (GMT+3)

13.00 New York
18.00 Londra
19.00 Orta Avrupa 

Toplantı dili İngilizcedir.

Lütfen webinar için önceden kayıt olunuz: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtce2upj8jEtSxHmL6Q-4zJi4blYKYQKBj 

 

Bu webinarda Dr. Sehlikoğlu, yeni yayınlanan kitabı Working out Desire: Women, Sport, and Self-Making in Istanbul hakkında konuşacak. Kitap, saha araştırmasını yaptığı yıllarda bir buçuk milyon İstanbullu kadının egzersize duyduğu büyük ilginin ya da kendi deyişleriyle “spor merakı”nın izini sürüyor. Sehlikoğlu, görünüşte sıradan olan bu faaliyeti, geleneksel dişil görevlerden kaçmaya çalışan yeni bir benlik kurmaya yönelik bir ilgi ve daha etken ve arzulayan bir benlik oluşturmaya yapılan bir yatırım olarak inceliyor. Working Out Desire, kadınların spor merakını fiziksel, duygusal ve aynı zamanda muhayyel düzlemde kendilerini ev içinden çıkarmak için nasıl kullandıklarına ve küresel bir harekete nasıl bağlandıklarına dair çok katmanlı bir analiz geliştiriyor.

Working out Desire, Müslüman dünyasında ve Ortadoğu'da kadınların değişen alışkanlıkları, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri ve benlik oluşumları ile yaşam koşullarını ve sosyo-kültürel becerilerini değiştirmek ve dönüştürmek için sahip oldukları faillik kapasiteleri arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor.

Dr. Sertaç Sehlikoğlu, Ortadoğu’da ve İslami bağlamlarda toplumsal cinsiyet ve öznellik konusunda uzmanlaşmış bir sosyal antropologdur. Çalışmaları genellikle insanların sosyal hayatı değiştirmesini ve dönüştürmesini sağlayan insan öznelliğinin somut olmayan yönlerine odaklanır. Dr. Sehlikoğlu, İstanbul, Montreal, Toronto ve Cambridge’de geçen eğitim hayatının ardından bir araştırma bursuyla Cambridge Pembroke College’da çalıştı. Dr. Sehlikoğlu, Everyday Intimacies of the Middle East, Why Revisit Intimacy? ve Fieldsights - Field Notes on Sports başlıklı üç özel sayının ve The Everyday Makings of Heteronormativity: Cross-Cultural Explorations of Sex, Gender, and Sexuality başlıklı kitabın editörü; Kişilik Özelliklerine Göre Çocuk Eğitimi ve Working Out Desire: Women, Sport, and Self-Making in Istanbul adlı kitapların ve birçok makalenin yazarıdır.

Dr. Sehlikoğlu şu anda Kıdemli Araştırmacı olarak University College London’da bulunan Küresel Refah Enstitüsü’nde tahayyül ve siyaset üzerine olan “Balkan-Bengal Kompleksinde İslami Siyasetin Hayali Manzaraları, TAKHAYYUL” (Imaginative Landscapes of Islamist Politics Across the Balkan-to-Bengal Complex, TAKHAYYUL) başlıklı ERC projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/igp/dr-sertac-sehlikoglu

Kitap hakkında: https://press.syr.edu/supressbooks/2976/working-out-desire/

Staging National Abjection: Theater and Politics in Turkey and Its Diasporas ● stagingabjection.com