12.03.2021 21:13

KHAS Ekonomi Seminerleri – İnsan Tunalı

İnsan Tunalı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Doçenti ve Koç Üniversitesi'nde Emekli Ekonomi Doçenti olarak görev yapmaktadır. Mikroekonometri uzmanıdır ve araştırma alanları arasında Çalışma Ekonomisi ve İnsani Gelişme yer almaktadır. Araştırmaları, Türk işgücü piyasasının anlaşılmasına ve özellikle kadınların işgücüne katılımının farklı boyutlarının araştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.