12/22/2020 - 01:28
KHAS Ekonomi Seminerleri

Bu hafta KHAS Ekonomi Seminerleri’ne Güneş Aşık'ı konuk oldu. Güneş Aşık, TOBB-ETÜ Ekonomi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, Çalışma Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Mikroekonometri ve İktisat Tarihi’ni içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Araştırmalarında çoğunlukla Türkiye’den veriler kullanmaktadır.