15.04.2021 15:56

KHAS Ekonomi Seminerleri – Dr. Tuğba Bozçağa
Tuğba Bozçağa, Harvard Üniversitesi Kennedy School Middle East Initiative'de Doktora Sonrası Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları karşılaştırmalı politik ekonomi ve kalkınmanın politik ekonomisidir. Araştırmalarında yerel yönetim, dağıtım politikaları, sosyal refah, etnik politika ve göç konularına odaklanmaktadır. Araştırma sorularını Orta Doğu bağlamında yarı deneysel metotları, yeni veri kaynaklarını, saha çalışması ve arşiv araştırmalarıyla birleştirerek incelemektedir. Çalışmaları Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin (APSA) makale ödüllerini kazanmıştır.