18.02.2021 12:47

KHAS Ekonomi Seminerleri - Dr. Per Engzell

Oxford Üniversitesi'nden Per Engzell'i KHAS Ekonomi Seminerleri’nde görmekten çok mutluyuz. Dr. Per Engzell, Oxford Üniversitesi, Leverhulme Demografik Bilimler Merkezi'nde bir sosyolog ve Doktora Sonrası Araştırmacıdır. Daha önce Oxford Üniversitesi, Nuffield Koleji'nde Ödüllü Araştırma Bursunda görev almış ve halen bağlı olduğu İsveç Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden doktora derecesi almıştır. Araştırmaları, nesiller arası hareketliliğe ve kültür, teknoloji ve kurumların uzun vadede ekonomik beklentileri şekillendirmek için nasıl etkileşim kurduğuna odaklanıyor. Sayısallaştırılmış tarihsel nüfus sayımları ve günümüz idari kayıtları dahil olmak üzere, özellikle “big data”nın yeni kaynakları ile ilgilenmektedir.