04.03.2021 16:00

KHAS Ekonomi Seminerleri - Bilge Erten

Bilge Erten'e KHAS Ekonomi Seminerleri’nde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bilge Erten, Northeastern Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçenttir. Araştırma ilgi alanları cinsiyet, kalkınma ve uluslararası ekonominin kesişme noktasındadır ve ampirik çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarının çoğu iki tema altında düzenlenebilir: (i) aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları ve kuşaklara aktarımı ve (ii) küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerdeki yapısal dönüşüm ve işgücü piyasası eşitsizliği üzerindeki etkisi. Feminist Economics dergisinde Yardımcı Editör ve Northeastern Cinsiyet ve Kalkınma Girişimi üyesidir. Aynı zamanda Institute for the Study of Labor'da (IZA) Araştırma Görevlisidir.