01/22/2021 - 13:55
KHAS Ekonomi Semineleri - Joseph Doyle (MIT)

Bu hafta KHAS Ekonomi Seminerleri’nde Joseph Doyle’u ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Doyle, MIT Sloan School of Management’ta Erwin H. Schell İşletme ve Uygulamalı Ekonomi Profesörüdür. Doyle, MIT Sloan Initiative for Health Systems Innovation'ın eş yöneticisi ve Jameel Poverty Action Lab Sağlık Sektörü eşbaşkanıdır. Sağlık ve çocuk refahı alanlarında kamu ekonomisi çalışmaktadır. Araştırmaları, koruyucu aile bakımının ve diğer müdahalelerin çocuklar üzerindeki etkilerine, sağlık harcamalarının getirilerine ve sağlık sigortasının hastalara sağlanan tedavinin kalitesi ve sağlık çıktıları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, sağlığın sosyal belirleyicilerine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin sunulma şekillerinde yapılan değişikliklere ilişkin randomize kontrollü deneyler yürütmektedir.