10/09/2020 - 19:40
KHAS Çekirdek Program Yeni Hocaları ile Büyüyor

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program yeni isimlerin akademik kadromuza katılması ile büyümeye devam ediyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program Direktörlüğü Misafir Akademisyen Dr. Yüce Aydoğan,  Öğr. Görevlisi Dr. Terence Holden, Öğr. Görevlisi Dr. Stacey Anna Johnson, Misafir Akademisyen Dr. Güldeniz Kıbrıs Atabey,  Misafir Akademisyen Dr. Zeynep Kutluata, Öğr. Görevlisi Selver Sezen Kutup, Öğr. Görevlisi Anne Maria McMurray, Misafir Akademisyen Başak Deniz Özdoğan, Misafir Akademisyen Bilge Ulusman ve Misafir Akademisyen Nil Tonyalı’nın akademik kadromuza katılması ile büyümeye devam ediyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

 Yüce AydoğanDr. Yüce Aydoğan doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden “Oktay Rifat Şiirinde Anlam Ekonomisi” başlıklı teziyle 2019’da aldı. Bu tez çalışmasında Oktay Rifat’ın geç dönem şiirine odaklanarak bu şiiri anlam ekonomisi kavramı çerçevesinde ve şiirsel anlam ile siyasal egemenlik ilişkisi bağlamında okudu. Yüksek lisansını aynı bölümde, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Çalışma alanı modern şiir ve kurmaca tecrübesidir. Özel olarak, edebi anlam üretimi, okuma stratejileri, kurmaca yazıda beden ve protez temsilleri, edebiyatta arşiv ve teknoloji sorusu, fenomenoloji ve Heidegger poetikası üzerinde çalıştığı meselelerdir. Terence HoldenDr. Terence Holden, Edinburgh Üniversitesi'nden Dini Araştırmalar ve Tarih Bölümü’nde lisans, Lancaster Üniversitesi'nden Dini Araştırmalar alanında yüksek lisans, ve Edinburgh Üniversitesi'nden Felsefe Doktora dereceleri aldı. Paris'teki Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Okulu'nda (EHESS) araştırma görevlisi olarak aynı okulun Dil bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapan Holden, İstanbul’a geldikten sonra çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yardımcı doçent olarak sürdürdü. Holden, sosyal felsefe, din felsefesi ve zaman, hafıza ve tarih konularında disiplinlerarası bir bakış açısıyla çalışıyor.

 

 

Stacey Anne JohnsonStacey Johnson, son 14 yıldır hem İngiltere'de hem de Ortadoğu'da EAP / ESL öğretmeni olarak çalıştı. Lisans eğitimini İngilitere’deki Wolverhampton Üniversitesi’nde TESOL ve Eğitim Çalışmaları’nda tamamladıktan sonra, Staffordshire Üniversitesi’nde öğretme ve öğrenme üzerine Lisansüstü çalışmasını yaptı. Daha sonra Derby Universitesi’nde Eğitim Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi alan Johnson, eğitim çalışmalarında akış, motivasyon, benlik kavramı ve sınıf katılımı alanlarına yönelerek Leicester Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. EAP sınıflarının ihtiyaç analizi müfredatının geliştirilmesi, not alma teknikleri ve karma yetenek gruplaması gibi konularda makaleleri vardır. Ayrıca eğitim psikolojisi, çatışma sonrası ortamlarda eğitim, karmaşıklık ve eğitim, ve kültür ve eğitim arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

 

 

Güldeniz KıbrısDr. Güldeniz Kıbrıs Atabey lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Modern Tarih Bölümü’nden aldı. Henüz bitirmiş olduğu Soğuk Savaş Türkiye’sinde milliyetçi siyasi mitler hakkındaki doktora tezini ise Leiden Üniversitesi Tarih ve Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde hazırladı. Kadir Has Üniversitesi’ne katılmada önce Koç, Sabancı ve Leiden Üniversitelerinde çalışmış ve milliyetçilik teorileri, siyasi ideolojiler, Avrupa tarihi, Türkiye siyasal hayatı, siyasal kültür, göç, modern Türkiye tarihi ve medeniyetler tarihi konularında dersler verdi. Araştırmaları; Türkiye ve Güney Avrupa’da ulus inşa süreçleri, siyasal kültür, yer tarihi ve politikaları, milliyetçilik ve uluslararası ilişkiler, iletişim çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar, gündelik hayatın tarihi ve hukuk çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar alanlarını kapsamaktadır.

 

 

 

 

Zeynep KutluataLisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Dr. Zeynep Kutluata’nın Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden ve Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden iki yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden alan Kutluata, Osmanlı, Ortadoğu ve Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet tarihi ve kadın hareketleri tarihi hakkında dersler vermiştir. Araştırma alanları feminizmler tarihi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı kadınları, kadın savaşçılar, cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık pratikleri ve militarizmdir.
 

 

 


Selver Sezen KutupLisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Selver Sezen Kutup, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden "Sevim Burak'ta Metinsel Ağ: Ford Mach I'in İnsan Dışı Varlıkları" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde doktora çalışmalarını sürdürüyor. FMV Işık Üniversitesi'nde Türkçe dersleri verdi. 2017-2020 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Karşılaşmalar'ın organizasyon komitesi üyesi. 2016'dan bu yana Altyazı Sinema Dergisi'nde redaksiyon yapıyor. Monograf dergisinin yayın kurulunda yer alıyor. Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) üyesi olarak, gönüllü bir ekiple, ilkokuldan liseye çeşitli düzeylerdeki öğrencilere hayvan hakları anlatıyor. Eleştirel hayvan çalışmaları, insan sonrası kuramlar, affect teorisi, edebiyat - etik ilişkisi ile ilgileniyor.  

 

 

Anna McmurrayAnna McMurray lisans derecesini Arkansas Üniversitesi, yüksek lisans derecesini ise Tennesse Üniversitesi'nin İngilizce bölümünden aldı. Kadir Has Üniversitesi'ne katılmadan önce uzun yıllar Koç Üniversitesi'nde akademik yazı eğitmeni olarak çalıştı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Mikronezya’daki Marshall Adaları Koleji'nde öğretmenlik yapan McMurray, aynı okulda İngilizce departmanının başkanlığını da yaptı. Kendisinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli akademik yazma derslerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet çalışmaları, film çalışmaları, edebiyat ve popüler kültürdeki ilgi alanları üzerine seçmeli dersler verme deneyimi de vardır.

 

 

 

 

Başak DenizBaşak Deniz Özdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitisü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. Akademik ilgi alanlarını modern Osmanlı ve Türkçe kurmaca, toplumsal cinsiyet çalışmaları, biyografi çalışmaları, hafıza çalışmaları ile edebiyatın mekân ve coğrafyayla kurduğu ilişki oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Fatma Aliye Hanım üzerine olan doktora tezini yazmaktadır.

 

 

 

 

Bilge UlusmanBilge Ulusman lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamasının ardından Modern Edebiyat alanında eğitimine devam ederek toplumsal cinsiyetin, söylem ve anlatım stratejileri üzerinden Türkçe edebi metinlerdeki tezahürlerine odaklandı. “Bay Muannit Sahtegi'nin Notları’nda Türün İşlevleri: Eril Tahakküm ve Söylemin Aracı Olarak Günlük Türü” başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi erotik yazınında heteronormalleşme, eril fantezinin inşası ve pro-natalizm üzerine çalıştı. Maltepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü’nün koordinatörlüğünü yürüttü. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde Doktora tezi çalışmalarına; alternatif edebiyat tarihlerinin imkanları, kanon dışı kalmış metinler, kadın yazını ve jino-eleştiri üzerine araştırma ve yayınlar yapmaya devam ediyor.

 

 

 

 

Nil TonyalıNil Tonyalı, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun olup, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Bölümü’nden en yüksek dereceyle aldı. Üniversitelerin farklı fakülte ve disiplinlerdeki öğrencilerine, İngilizce akademik yazma, eleştirel düşünme ve okuma becerileri gibi derslerin yanı sıra, öğrencilerin sosyal hareketleri çözümleme, yorumlama ve anlamlandırma yeteneklerini geliştirmeye yönelik uygarlık tarihi dersleri de verdi. Yirmi yıldan uzun bir süredir hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere lisans seviyesinde ders veren Tonyalı, aynı zamanda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çalıştığı dönemde ve online olarak, ana dili İngilizce olmayan, değişik uluslardan öğrencilere akademik İngilizce dersleri verdi. Anlambilim kuramları, eylemin olay yapısı kuramları, diller arası datif yapılar ve farklı disiplinlerdeki akademik söylemlerde retorik konvansiyonları üzerine araştırma yapan Tonyalı, sözdizim alanına uluslararası bir yayınla da katkıda bulunmuştur.