Kapuscinski Kalkınma Konuşmaları: Daniel Kaufman: “Yönetişim, El Koyma ve Yolsuzluk: Değişen Dünya İçin Çözümler” - 1 Mart 2019

cies  cıes   cies

Kapuscinski Kalkınma Konuşmaları: Daniel Kaufman: “Yönetişim, El Koyma ve Yolsuzluk: Değişen Dünya İçin Çözümler”

Cuma, 1 Mart, 13:30-15:00
Galata Salonu, Kadir Has Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla 1 Mart Cuma günü Kadir Has Üniversitesi'nin Galata Salonu'nda Kapuscinski Kalkınma Konuşması gerçekleşti. Doğal Kaynaklar Yönetim Enstitüsü Başkanı ve eski Dünya Bankası yöneticisi Daniel Kaufmann tarafından verilecek derste kötü yönetişim ve yolsuzluğun kalkınmaya etkilerinden bahsedildi. 

Daniel Kaufmann'ın önceki ölçümlerine dayanarak, Uluslararası Para Fonu (IMF)'in raporlarına göre her yıl global gayri safi milli hasılanın yüzde ikisinden yüksek olan 2 trilyon Amerikan Doları yolsuzluk ve rüşvetçilik sebebiyle kaybedilmekte. Bu çalışma IMF'nin yolsuzlukla "makro-kritik" seviyedeki mücadelesine ve yeni angajmanlarına katkı saylamaktadır. Birleşmiş Milletler ve birimleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 16.sı olan kurumların güçlendirilmesi için  kötü yönetişim ve yolsuzluğa karşı daha kesin ve kapsamlı bir mücadele başlatmıştır. 

Panama Papers'ın açığa çıkarttığı multi-milyon-dolar skandalları (Latin Amerika'daki "Lava Jato" olayı ve Nijerya'daki uluslararası petrol şirketlerinin de içinde bulunduğu rüşvet olayları gibi) bizlere; birbirine bağlı, global yolsuzluk ve bunların topluma ve kalkınmaya nelere mal olabileceğini gösterdi. Yolsuzluk zaman içinde hep var oldu, fakat bugün formu ve manifestosu değişmiş halde, bu nedenle onunla savaşmakta yeni aletlere ihtiyacımız var. 

Yönetişim ve yolsuzlukta dünya trendleri bizlere neyi kanıtlıyor? Kötü yönetişim ve yolsuzluğun maliyeti ne kadar yüksek, bugünün şartlarında manifestoları ne kadar büyük tehdit oluşturuyor? Yolsuzluk cidden pek çok anlamda "yasal"laşıyor mu? Ek koyma nedir, neden bu kadar maliyetli ve bu konuda ne yapılabilir? Baz sektörler -doğal kaynaklar gibi- daha hassas olmaya devam ediyor ve özel ilgi mi istiyorlar? Gelecekte yolsuzlukla mücadele etmekte ne gibi yollar izlenebilir? 

The project is a joint initiative of the European Commission, the United Nations Development Programme and the Center for International and European Studies.

Etkinlik Videosu

Etkinliğin Basına Yansımaları