05/14/2019 - 11:44
Kafkasya’da İşbirliği Fırsatlar ve Sorunlar

Kafkasya Sovyetler Birliği’nin çöküşünü takip eden nerdeyse son 30 yılda sürekli biçimde Türkiye’nin öncelikli ilgi ve çıkar alanı olmuştur. Bölgeye hâkim olan sorunların barışçıl yollarla çözümü, Kafkasya cumhuriyetlerinin uluslararası sistemin tam ve ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, Kafkasya halkalarının barış, huzur ve refah içinde yaşaması öncelikli başlıklar olarak karışımıza çıkmaktadır. Son döneme hâkim olan Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki üçlü işbirliği, bu çerçevede öne çıkan bir işbirliği mekanizması olarak dikkati çekmektedir. Bu konferansta işbirliğinin çeşitli boyutlarının yanı sıra Kafkasya’da karşımıza çıkan sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerilerinin kapsamlı bir biçimde ele alınması hedeflenmektedir.

Program
09:00-09:20 Kayıt
9:20-9:30 Açılış Konuşmaları
9:30-10:45 Oturum 1
Kafkasya’da İşbirliği: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü İşbirliği Modeli
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aydın

  1. Kafkasya’da siyasi işbirliği – Prof. Dr. Mitat Çelikpala
  2. Kafkasya’da ekonomik işbirliği: enerji örneğinde – Gülmira Rzayeva
  3. Kafkasya’da güvenlik alanında işbirliği – Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya
  4. Bölgesel işbirliğinin örnek modeli: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri – Doç. Dr. Ayça Ergun


10:45-11:00 Çay-kahve arası
11:00-12:15 Oturum 2
Kafkasya’da Sorunlar ve Çözüm Fırsatları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağrı Erhan

 

  1. Türkiye-Ermenistan sınır kapıları sorununun ekonomik analizi – Prof. Dr. Kerem Karabulut
  2. Gürcistan’ın karşılaştığı sorunlar – Prof. Dr. Guram Marhulia
  3. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik (Karabağ sorunu) – Araz Aslanlı