11/09/2017 - 18:37
Kadir Has Üniversitesi ‘PR Talks’ Etkinlikleri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından her yıl düzenlenen ve öğrencilerin kurumsal iletişim, siyasal iletişim ve sivil toplum iletişimi gibi alanlarda sektör profesyonelleriyle buluşturulduğu “PR Talks” etkinliklerinin bu yılki üçüncü konuşmacısı bir sivil toplum kuruluşu olan The Hollings Center’ın yönetici yardımcılığını yürüten Sanem Güner oldu. Etkinlik, 3 Kasım 2017 Saat 10’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü B-310’da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Güner, sektörel tecrübe ve bilgileri ışığında sivil toplum hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik bağlamında ‘Sivil toplum kuruluşu nedir? Çalışma şekilleri ve işleyişleri nasıldır? Daha güçlü bir sivil toplum anlayışı nasıl gelişir? Bu doğrultuda nasıl daha etkili bir iletişim kullanılır? Sivil toplum ve iletişim arasındaki ilişki nereye gidiyor?’ gibi sorular tartışıldı. Güner, değişmekte olan sivil toplum anlayışını ve sivil toplumda iletişimi The Hollings Center’ın çalışma prensipleri üzerinden ülkemizden ve dünyadan örneklerle değerlendirdi.