21.05.2021 23:49

İstanbul Konuşmaları - Compulsory Mass Migration: Camps, Model Villages, Retrofits

KHAS Mimarlık Bölümü’nden Ufuk Soyöz’ün moderatörlüğündeki bu konuşma KhasArch Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

26 Mayıs 2021/ Çarşamba /19:00 / Khas Arch Youtube Channel

Esra Akcan, Bahar Konuşmaları dizisinin beşincisinde, bir şifa alanını siyasi zararın karşılaşıldığı bir alan olarak tanımlayarak mimari onarım programlarını keşfediyor. Özellikle Yunanistan ile Türkiye ve Hindistan ile Pakistan arasındaki bölünmeler gibi, ulus-devletlerin oluşumları sırasında yaşanan yoğun kitlesel göçlerden sonraki iyileşme hakkını ileri süren konuşmada, köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişinin Yunanistan ve Türkiye arasında iki saflaştırılmış kategoriye ayrıldığı “Nüfus Mübadelesi”nin (1923) geri kazanımına odaklanılıyor. Bir yandan devlet öncülüğündeki dini-milliyetçi politikaları, diğer yandan mimari yoluyla iyileşme mücadelesi veren bir avuç mimar, bölge sakini ve taş ustasının deneyimini karşılaştırarak tarihi bir yaranın kalıntılarını tartışıyor.

Esra Akcan, Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Michael McCarthy Profesörü ve Einaudi Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde IES Direktörüdür. Modern ve güncel mimarlık ile şehircilik üzerine araştırmaları, Avrupa’la Batı Asya’nın iç içe geçen tarihlerini ön plana çıkarmakta ve mimarlığın küresel, toplumsal ve çevresel adaletteki rolünü anlamanın yeni yollarını sunmaktadır. Akcan, Harvard Üniversitesi Radcliffe Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü, Graham Vakfı (3 ödül), Berlin Amerikan Akademisi, UIC, Berlin Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü, Clark Institute, Getty Araştırma Enstitüsü, Kanada Mimarlık Merkezi (2 ödül), CAA, Mellon Vakfı , DAAD ve KRESS/ARIT gibi kurumlardan ödüller ve burslar kazanmıştır.

Dolgu İstanbul, Architecture in Translation, Turkey: Modern Architectures in History (Sibel Bozdoğan’la birlikte), Open Architecture: Migration, Citizenship and Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg kitaplarının yazarı olan Akcan’ın yakında Building in Exile, Abolish Human Bans ve Right to Heal isimli kitapları yayınlanacak.