03/11/2019 - 16:34
İşletme Fakültesi’nin TÜBİTAK ARDEB Başarısı

İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Ceyda Maden Eyiusta’nın Yürütücülüğünü üstlendiği “Türkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları” başlıklı ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. KOBİ’lerde liderlik davranışlarının ve yeniliği artırmaya yönelik insan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamalarının, çalışanların psikolojik tutumlarını ve örgüt iklimini şekillendirmek suretiyle, bireysel yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik performansı üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelemeyi amaçlayan 29 aylık projede, Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayla Esen Araştırmacı olarak yer alıyor.

İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Ersan’ın Yürütücülüğünü üstlendiği “Yüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refah üzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulması” başlıklı ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. 27 ay sürecek projede, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cumhur Enis Ekinci Araştırmacı olarak yer alıyor.