12/05/2017 - 18:02
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç, Bilim Akademisi Asli Üyeliğine Seçildi

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç, Bilim Akademisi, Asli Üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Mengüç, lisans ve yüksek lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında Marmara Üniversitesi'nden doktor ünvanı ile mezun olmuştur. Daha sonra, Yeni Zelanda'da Lincoln University'de yardımcı doçent, University of Melbourne 'de doçent, Kanada'da Brock University'de ve İngiltere'de King College-London ve Leeds University'de profesör olarak görev yapmıştır. Halen, İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel çalışmaları, stratejik pazarlama ve pazara dönük yönetim, satış ve hizmet elemanlarının performansını arttırıcı faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alıcı ve satıcı firmalar arası sosyalleşme konusunda yayınlanan makalesi pazarlama alanında olduğu kadar operasyon yönetimi alanında da yoğun ilgi görmüştür. Bunun yanı sıra firmalarda pazar ve teknoloji öğrenme modelleri konusundaki araştırması yönetim-organizasyon ve stratejik yönetim alanında yapılan bir çok araştırmaya temel teşkil etmiştir. Satış ve hizmet alanındaki çalışmaları, yönetim, uygulamalı psikoloji, örgüt psikolojisi dergilerinde çok sayıda atıf almıştır.

Detaylar için: https://bilimakademisi.org/