11/13/2017 - 13:49
İklim Değilikliği ile Mücadeleye Kadir Has Üniversitesi Desteği

 

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal’ın yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı hibe programı ile hayata geçirilen proje, Avrupa Birliği’ne katılım öncesi AB tarafından verilen destekleri ifade eden IPA projeleri kapsamında yer alıyor. Bu projeyle Kadir Has Üniversitesi IPA’ya katılmış olurken, aynı zamanda Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriliyor.

İstanbul Sanayi Odası ile yapılan işbirliği sayesinde 20 firmaya Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimler verileceğini belirten Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, “Projemiz kapsamında firmaların ticari faaliyetleri sırasında çevre üzerinde baskı oluşturup oluşturmadıkları ya da ticari faaliyetlerine bu baskıyı oluşturmadan ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ne şekilde devam etmeleri gerektiği konusunda görüşmeler sağlanacak. İklim değişikliğinin negatif etkilerine yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz projemizle firmalara temiz üretim eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda bu eğitimlerde edinilen bilgilerin, pratiğe nasıl dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek vereceğiz. Böylelikle ticari menfaat sahipleri, yani üretici firmalarla sürdürülebilir çalışmalar yürütme kapsamında, üniversite olarak ciddi ve oldukça mühim bir adım atmış olacağız. Projedeki en önemli amaç; ekonomik büyüme devam etsin, ancak çevreye verilen zarar en aza indirgensin” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR ÇALIŞMA İLK KEZ YAPILIYOR”

İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası platformda birçok araştırma yapılıyor, ekonomik faaliyetler sonucu çevre üzerinde oluşan baskının azaltılmasına yönelik çözümler ileri sürülüyor. Bu araştırma ve çalışmalara bağlı olarak son 40 yılda önemi gittikçe artan bir kavram karşımıza çıkıyor: “Ayrıklaştırma (decoupling)”. Ticari faaliyetlerin çevre ile dost şekilde yürütülebilmesi için öncelikle ayrıklaştırmanın ne olduğunun anlaşılması ve bunun fiilen nasıl uygulanabileceği yönünde bilgi sahibi olunması gerekiyor.

“Ayrıklaştırma” kavramının firmalar tarafından uygulayıcı nitelikte anlaşılmasının öncelikli amaçları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ucal, firmaların rekabet güçlerini sarsmadan, çevreci uygulamalarda başarı sağlamaları üzerinde çalışacaklarının bilgisini verdi.

Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ucal, “Projemiz, daha önce dünya çapında yapılmış iklim değişikliği konulu kapasite geliştirme projelerinden iki önemli farkıyla ayrılıyor. Bunlardan biri Türkiye özelinde ve İstanbul ili için daha önce böyle bir çalışmanın yapılmamış olması, diğeri ise son 40 yılda önemi gittikçe artan kaynakların korunması kapsamında çözüm olarak sunulan ‘ayrıklaştırma’ uygulamasıyla ilgili, ticari menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve üretimde uygulama değişikliğine gidilmesi. Biz firma sahiplerine Kadir Has Üniversitesi’nde vereceğimiz eğitimlerle nasıl temiz üretim yapacakları, büyüme devam ederken çevreye verilen zararı nasıl azaltacakları konusunda bilgilendireceğiz. Uygulama konusunda da her zaman işbirliği içinde olacağız. Proje tamamlandığında ticari menfaat sahipleri üretim yaptıkça hem ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, hem de üretim sırasında çevreye marjinal olarak zarar vermemiş ya da çok daha az zarar vermiş olacaklar. İşte projemizin ulaşmak istediği hedef tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

“Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Kadir Has Üniversitesi sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.”