15.05.2012 19:53

İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2)

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, gelenekselleşmiş iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku seminerlerinden beşincisini, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2)” başlığı altında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü’nde, 25 Mayıs 2012 Cuma günü gerçekleşti.

Yargıtay üyelerinin, yargıçların, akademisyenlerin, avukatların ve her yaştan hukukçunun buluşacağı seminerimizde, yürürlüğe yeni girmiş ya da girecek olan temel yasaların, iş hukukundaki yansımaları, Yargıtay kararları ve öğreti görüşleri ışığında, katılımcıların soruları ve katkılarıyla da her yönüyle ele alınacak olup, getirilen çözüm önerileri ile uygulamaya ışık tutulması hedeflenmektedir.

Seminerimizin ilk oturumunda, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun İş Hukukuna etkileri, Prof. Dr. Polat Soyer’in, “Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna Etkileri” ve Doç. Dr. Murat Yavaş’ın “Belirsiz Alacak Davasının İşçi Alacakları Yönünden Değerlendirilmesi” konulu tebliğleri ile ele alındı.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise, Prof. Dr. Kemal Şenocak, “TTK’ya Göre Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca “Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri” başlıklı tebliğleri ile Türk Ticaret Kanununun İş Hukukuna etkilerini değerlendirdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Dr. Mustafa Kılıçoğlu ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyeleri Ömer Hicri Tuna, Mehmet Çamur, Mustafa Kemal Tepedelen ile tetkik hakimi Bektaş Kar ve 22. Hukuk Dairesi üyesi Seracettin Göktaş’ın değerli katılımlarıyla gerçekleşen genel değerlendirme bölümünde ise, Yüksek Mahkeme’nin söz konusu tartışmalı ve güncel sorunlara bakış açısının da ortaya konulmasıyla seminer sona erdi.

 

Program:

09.30-09.45     Açılış konuşması

Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

I. OTURUM

Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun İş Hukukuna Etkileri

Oturum Başkanı:   Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı

09.45-10.30     Prof. Dr. Polat Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanununun İş Hukukuna Etkileri

10.30-10.45     Ara

10.45-11.30     Doç. Dr. Murat Yavaş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Belirsiz Alacak Davasının İşçi Alacakları Yönünden Değerlendirilmesi

11.30-12.15     Tartışma

12.15-14.00     Öğle arası

II. OTURUM

Türk Ticaret Kanununun İş Hukukuna Etkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.00-14.45     Prof. Dr. Kemal Şenocak, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TTK’ya Göre Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi

14.45-15.00     Ara

15.00-15.45     Yard.Doç.Dr. Ercüment Özkaraca, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri

15.45-16.30     Tartışma

16.30-17.00     Genel Değerlendirme

Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı

Ömer Hicri TUNA, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi

Seracettin GÖKTAŞ, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi