30.04.2021 15:33

Hukuku Tasarlamak (Legal Desing) Konferansı

KHAS LitLab’ın (Law and Information Technologies Laboratory), Hukuk Fakültesi ve Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün işbirliğiyle düzenlediği Hukuku Tasarlamak (Legal Design) başlıklı konferans 4 Mayıs Salı günü saat 16.00’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkçe karşılığı henüz tam olarak oturmamış olsa da hukuk tasarımı olarak ifade edilebilecek "legal design", tasarım ve hukuk disiplinlerinin birleşmesiyle ortaya çıktı. Bilgi tasarımı, ürün tasarımı, hizmet tasarımı, organizasyon tasarımı ve sistem tasarımı olmak üzere farklı tasarım türlerinden oluşan hukuk tasarımı, hukuku herkes için daha anlaşılır kılmayı ve hukuki işleyişi sadeleştirmeyi amaçlarken sözleşmeleri, mevzuat hükümlerini, hukuki süreçleri ve hatta hukuk eğitimini tasarımla birleştiriyor.

Tarih: 4 Mayıs 2021 Salı
Zoom Meeting ID: 869 4854 6899
Şifre: 576239

Konferans Programı

Açılış Konuşmaları (16:00- 16:15)

Prof. Dr. Başak Baysal, KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ayşe E. Coşkun, KHAS Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu, Lit Lab Koordinatörü

1. Oturum: Hukuk ve Tasarım İlişkisi (16:15- 16:45)

"Hukuk Tasarımı (Legal Design) Kavramı ve Adalete Erişim"
Ar. Gör. Çağrı Mardin, KHAS Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

"Tasarım Düşüncesi (Design Thinking) ve Ötesi: Tasarım Hukuk Dilini Dönüştürebilir mi?"
Doç. Dr. Ayşe E. Coşkun, KHAS Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı 

2. Oturum: Hukukta Bilgi Tasarımı (16:50- 17:50)

"Özel Hukuku Hukukta Tasarım Boyutuyla Düşünmek: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Bilgi Tasarımı Nasıl Kullanılabilir?"
Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, KHAS Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, KHAS Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

"Ceza Hukukunda Bilgi Tasarımı Örnekleri"
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, KHAS Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

"İnsan Odaklı Tasarım Prensipleri ve Herkes için Tasarım"
Öğr. Gör. Mert Bağcılar, KHAS Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

3. Oturum: Hukukta Sistem Tasarımı (18:00- 18:45)

"Vergi İdaresinin Dijitalleşmesi"
Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu, KHAS Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

"UYAP ve SEGBİS"
Av. Çağatay Şimşek, Yavuz&Uyanık&Akalın Hukuk Bürosu

"Sistem Düşüncesi ve Sistem Tasarımı"
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bayraktaroğlu, KHAS Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
 
4. Oturum: Soru- Cevap (18:45- 19:00)

LitLab'ın çalışmaları hakkında bilgi edinmek için tıklayın