29.05.2020 14:25

Görünür Işıkla İç Mekan Konum Belirleme Projesine TÜBİTAK Desteği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerimiz Emine Bardakcı, Emre Taşkın, Ayşe Nur Canan ve Emre Mollahüseyinoğlu; ‘Görünür Işıkla İç Mekan Konum Belirleme Projesi’ ile 2209-A TÜBİTAK- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandılar.

Proje danışmanlığını Doç. Dr. Atilla Özmen ve Doç. Dr. Habib Şenol’un yaptığı proje ile konumlandırma teknolojilerindeki hata payının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, hata payını en aza indirmek ile birlikte görünür ışık haberleşmesinin kullanımını yaygınlaştırmak da bir diğer önemli unsuru oluşturuyor. Bunu yaparken verici olarak sıradan bir ışık kaynağı ile alıcı olarak da bir cep telefonu kullanılıyor.

Proje, Yaratıcı Endüstriler Platformu Direktörülüğü'nün yürüttüğü InIDEA Programı'nın I. Dönemi'nde desteklenen projeler arasında yer almıştır.