06.09.2018 15:39

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencilerinden "Değil, Orada Değil" Sergisi

Değil, Orada Değil, görüntü ile düşüncenin temsili arasındaki ilişkiyi teknolojik bir perspektif ile üreten Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin görsel, görsel-işitsel ve zaman-tabanlı işlerinden oluşan bir sergidir.

Bölümde görev alan öğretim görevlilerinin rehberliğinde ve tema çerçevesinde yürütülen beş aylık bir çalıştayın sonunda öğrenciler tarafından üretilmiş olan işler, kimi zaman metodik estetik araştırmalar sonucunda keşfedilmişlerken, kimi zamansa anlık imgelerin belgelenmesine yönelik deneylerle ortaya çıkmışlardır.

13 Eylül – 10 Kasım 2018 tarihleri arasında Operation Room’da gerçekleşecek sergi, izleyiciye, varlık düşüncesinin teknolojik konumunu, temsilleri azaltılmış bir gerçeklik içerisinde sunmayı hedeflemektedir.

Operation Room sergi alanına özgü kurgulanmış  Değil, Orada Değil kapsamında yer alacak işler,  düşünce ve görüntü arasındaki ilişkinin her an kopabilir olduğunu, teknolojik imkanların biçime ve içeriğe sunduğu katkılar eşliğinde hissettirmeyi amaçlıyor.

Sergi, 10 Kasım 2018’e kadar gezilebilir.

“Operation Room”, Pazar günleri hariç, her gün 10:00 - 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.