11/01/2017 - 12:45
Faktoring Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Def'i Sistemi Paneli
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku İşbirliği ile Faktoring Hukuku'nda Güncel Gelişmeler ve Def'i Sistemi Paneli, 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.