19.02.2021 13:20

FADPORT Açıldı!

İçinde bulunduğumuz çağ ve içinden geçmekte olduğumuz süreç, bizi her alanda dijital olarak iletişim kurmaya hem teşvik ediyor hem de mecbur bırakıyor. Sanat ve tasarım eğitiminin bu sürece en iyi nasıl uyum sağlayacağı ve bu eğitimin en verimli şekilde nasıl yürütüleceği, tüm akademik kadrolarımızın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Eğitim modelini yeniden tasarlayan Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hayata geçirdiği çözümlerden birisi de öğrencilerinin dönem sonu projelerini online bir sergi platformunda paylaşıma açmak.

Sanat ve Tasarım Fakültemizdeki dört bölümün öğrencilerinin projelerine özel olarak oluşturulan KHAS FADPORT hem bu özel dönemin bir öz değerlendirmesini yapıyor hem de fakültemizin bir geleneği olan öğrenci sergilerini dijital bir platforma taşıyarak yeniden açıyor. Böylece öğrenci sergileri süreli değil, sürekli ve güncellenebilir bir altyapıyla bu platform üzerinden paylaşılıyor. Çalışmaları ocak ayından beri sürdürülen ve şubat ortası itibarıyla paylaşıma açılan platformun kendi içinde modüler, esnek ve bütüncül bir tasarım yaklaşımı bulunuyor.

KHAS FADPORT sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin öğrenci çalışmaları için bir arşiv. Geriye yönelik kurumsal bir hafıza oluşturulmasına katkıda bulunacak bu platformun özellikle sanat ve tasarım eğitimindeki rolünü değerlendiren Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekanı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Manav, bu alanlardaki eğitimde dijitalleşmenin çok tartışmalı bir konu olduğuna dikkat çekiyor ve şöyle diyor:

“Dijitalleşme sanat ve tasarım alanlarındaki eğitimde oldukça tartışılan bir konu. Bununla beraber küresel ölçekte rekabet ve tanınırlık da her alanda bir gereklilik. Konuya bu gerçeklikle baktığımızda bu ve benzeri dijital platformlar, günümüz teknolojisiyle sanat ve tasarım alanında neler yapabiliyoruz, sorusunun görsel hafızasını oluştururken, bu alandaki tüm paydaşlarla iletişim sağlıyor. Bu demek değil ki bundan sonra sanat ve tasarım eğitimi sadece dijital olmalı, ancak bu paylaşım platformlarının, eğitim alanında kurumlar arası işbirliklerine olanak sağlaması, üretilen bilginin paylaşımı ve bu alanlara meraklı olan geleceğin meslek insanlarına alacakları eğitimle ilgili fikir vermesi açısından değerli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Tiyatro bölümlerindeki öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan 2020-2021 Güz Dönemi projelerini ziyaret etmek isteyen herkesi sanat ve tasarım durağı KHAS FADPORT’a bekliyoruz.”

https://fadport.khas.edu.tr/