03.05.2021 10:18

ERC Başlangıç Fonu Programı Projesi Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi ve Doktora Sonrası Araştırmacı İlanı

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi ve Doktora Sonrası Araştırmacı İlanı

ERC Başlangıç Fonu Programı Projesi
Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diasporalarında Tiyatro ve Siyaset

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Rüstem Ertuğ Altınay yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diasporalarında Tiyatro ve Siyaset, Avrupa Araştırma Komisyonu (ERC) Başlangıç Fonu Programı tarafından 1,5 Milyon Euro’luk bir bütçe ile desteklenen beş yıllık bir araştırma projesidir.

Proje, performans çalışmalarının disiplinler ötesi yaklaşımı ile yoğun bir araştırma programını birleştirerek Türkiye ve diasporalarında azınlık tiyatrosu üzerine yapılmış en kapsamlı eleştirel çalışmalardan biri olmayı ve küresel tiyatro çalışmaları alanında Türkiye’nin görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir.

Proje hakkında daha fazla bilgi için: https://cordis.europa.eu/project/id/852216

Projede 1 Eylül 2021 tarihinde başlamak üzere lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) ve doktora sonrası araştırmacı pozisyonları bulunmaktadır.

Detaylar için: https://stagingabjection.com/announcements/

Son Başvuru Tarihi: 28 Mayıs 2021
İşe Başlama Tarihi: 1 Eylül 2021 ya da sonrasında mümkün olan en yakın tarihte 
Pozisyon Süresi: Doktora Sonrası Araştırmacı Pozisyonu azami 36 ay / Doktora Öğrencisi Pozisyonu azami 48 ay / Yüksek Lisans Öğrencisi Pozisyonu azami 24 ay