17.11.2021 15:24

Dr. Mine Saraç Stroppa, Mekatronik Mühendisliği Bölümümüzde

Mekatronik Mühendisliği Bölümümüzde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Mine Saraç Stroppa lisans derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yeditepe Üniversitesi’nden (2011, İstanbul), yüksek lisans derecesini Mekatronik alanında Sabancı Üniversitesi’nden (2013, İstanbul), doktora derecesini ise Algısal Robotik alanında Scuola Superiore Sant’Anna’dan (2017, Pisa, İtalya) aldı. Doktora çalışmaları esnasında misafir araştırmacı olarak Rey Juan Carlos Üniversitesi’nde Multimodal Simulation laboratuvarına katıldı (2016, Madrid, İspanya). Doktora derecesini aldıktan sonra doktora sonrası araştırmacı olarak önce Scuola Superiore Sant’Anna’da Algısal Robotik departmanında (2017-2018, Pisa, İtalya), sonra da Stanford Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği'nde (2019-2021, Stanford, ABD) araştırmalarını devam ettirdi.

2017 yılında uluslararası konferans makalelerinden birisi olan "Proxy-based haptic rendering for underactuated haptic devices" ile IEEE World Haptics Konferansı'nda En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü'nü kazanan Dr. Saraç Stroppa’nın başlıca araştırma alanları insan-makine etkileşimi, haptik, rehabilitasyon robotları ve dokunsal destekli yapay etkileşimlerdir.