11/21/2017 - 17:46
Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (UIK) işbirliği ile NATO-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu ve evrimini araştırmayı amaçlayan, “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlıklı yeni bir girişim başlatmıştır.

Doğu ve Batı ittifaklarındaki arasındaki değişkenlik Soğuk Savaş sonrası çağın gerçeği oldu. Doğu Akdeniz’e ya da Türkiye’nin Suriye, Iran ve Irak sınırlarına, Karadeniz’e ve Rusya’nın yayılmacılığına baktığımızda istikrarsızlık açıkca ortada. Aynı zamanda, Ittifak 28 üye ile fikir birliğinin hassas bir denge sanatı olduğu bu alanda pek çok yeni risk ve zorluğa değinmek zorunda.

Proje; Türkiye’ye, Türkiye’nin Atlantik İttifakı ile olan ilişkilerine ve NATO’nun doğu ve kuzey kanatlarında coğrafi öneme sahip partnerlerine değineyi amaçlamakta. Diğer bir deyişle proje, NATO Türkiye için ne kadar önemli ve alakalı ve Türkiye NATO için ne kadar önemli ve alakalı, ilişkileri tanımlayabilecek kilit konular neler, ve daha ileriye nasıl gidilebilir gibi sorulara cevap aramakta.

Proje, üç ana aktiviteyi “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlığı altında bir araya getiriyor.

  • Birincisi, 23 Kasım 2017 tarihinde davetli, 20-25 uzmanın (analist, akademisyen, politika üretici) katılımı ile NATO ve Türkiye üzerine gerçekleştirilecek olan beyin fırtınası oturumu olacak.
  • İkinci panel ise 23 Kasım’da daha geniş bir katılımcı kitlesine açık şekilde aynı konu üzerine Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.
  • Üçüncüsü ise, ilk ilki aktivitenin çıktılarının toplamı ile uzman görüşlerinin bir arada kullanılarak oluşturulan ve konu üzerine tavsiyeler barındıran politika raporu olacak ve 2017’nin sonunda online olarak yayınlanacak.

Ayrıntılı bilgi ve açık etkinliğin ayrıntıları yakında bu sayfadan duyurulacaktır.