04/09/2018 - 20:40
3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Ücretsiz Sermaye Piyasası Hukuku Kursu

Değerli 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere, mezuniyet için başarılması gereken seçmeli ders sayısı, 2017-2018 akademik yılında sekizden altıya indirilmiş ve bu nedenle aralarında “Sermaye Piyasası Hukuku” dersinin de olduğu pek çok seçmeli ders, kayıt olan öğrenci sayılarındaki azlık nedeniyle açılamamıştır. Söz konusu ders ile ilgili olarak temel bilgilerin verilmesi amacıyla 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik ve ücretsiz üç hafta süren bir Sermaye Hukuku programı düzenlenecektir. Kurs programı, Fakültemizde misafir öğretim görevlisi olarak Sermaye Hukuku dersini vermekte olan Av. Hasan GÜZELÖZ tarafından işlenecektir.

Dersler; 17 Nisan, 24 Nisan ve 08 Mayıs 2018 tarihlerinde, saat 17:00-20:00 arasında, B-311 numaralı derslikte, yapılacaktır.

Derslerde yoklama alınacak ve üç dersten en az iki tanesine katılan öğrencilerimize “Sermaye Piyasası Hukuku Kursu Katılım Belgesi” verilecektir.

İlgilenen öğrencilerin, Hukuk Fakültesi Sekreterliği’ne başvurarak en geç kurs başlangıç tarihine kadar kayıt formunu imzalamaları gerekmektedir.

Meslek hayatınıza katkı sağlayacak ve uygulama bakımından önemli bilgileri edinmenize olanak verecek bu programa katılmanızın önemini hatırlatır, kursun katılan tüm öğrencilerimize faydalı olmasını diler, gereğini bilgilerinize sunarız.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı