19.04.2021 13:48

1921 Anayasası’nın 100. Yılı Toplantıları-I

Kadir Has Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi tarafından birlikte düzenlenen 1921 Anayasası’nın 100. Yılı Toplantıları’nın ilki 23 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Bilkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, ikincisi ise 19 Mayıs 2021 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilecek. 

1921 Anayasası’nın 100. yılında, 1921 Anayasası’nın farklı yönleriyle ve döneme ilişkin günümüzde de süregiden güncel tartışmalarıyla ele alınacağı toplantı serisinin ilkine herkesi bekliyoruz.

 

Tarih: 23 Nisan Cuma

Saat: 14.00-16:00

Zoom Meeting ID: 967 8886 8432

 

 

Açılış Konuşması:

Prof. Dr. Ece Göztepe, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Moderatör:

Prof. Dr. Erdal Onar, Bilkent Üniversitesi

Konuşmacılar:

  • “1921 Anayasası Döneminde Temel Hak ve Özgürlükler Rejiminin Hukuki Güvenceleri”

          Doç. Dr. Nilay Arat & Dr. Öğr. Üyesi Aslı Topukcu, Kadir Has Üniversitesi

  • “Meclis Hükümeti Sistemi Miti ve 1921 Anayasası”

          Dr. Öğr. Üyesi Mert Duygun, Bakırçay Üniversitesi

  • “1921 Anayasası’nın Türkiye'nin Mali Hukuk Rejimine Etkileri”

          Doç. Dr. Barış Bahçeci, İzmir Ekonomi Üniversitesi

  • “Birinci Meclisteki İki Çizgi Savaşımının 1921 Anayasası’nın Kabulünden Sonraki Yansıması: Anayasayı Boşa Çıkarma Girişimi”

          Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, Galatasaray Üniversitesi